Všechny příspěvky

Globální pakt OSN stanovuje, že "sdělovací prostředky, které systematicky propagují nesnášenlivost, xenofobii, rasismus a jiné formy diskriminace vůči migrantům" by Číst dále...
Diskuze s PhDr. Vladimírou Vítovou, Ph.D., J. Černohorským a JUDr. Karlem Haisem   https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-20-Glob%C3%A1ln%C3%AD-kompakty-OSN-diskuze-s-V-V%C3%ADtovou-J-%C4%8Cernohorsk%C3%BDm-a-K-Haisem.mp3   Pořad na Svobodném vysílači - Číst dále...
Daně už stejně skoro neplatí, tak proč potřebují pakt o migraci? Je třeba vytunelovat národní stát, kde pořád ještě platí Číst dále...
Události ve Francii ukazují totální odtrženost elitářské kasty od běžných lidí. Největší slabostí Andreje Babiše a hnutí ANO je personální Číst dále...
Zdražení elektřiny v následujících letech bude dvou až trojnásobné!? Výprodej elektřiny versus dotace, tak v kostce popisuje stav na trhu Číst dále...
„Je to celosvětový závazek převzít odpovědnost za uprchlíky, najít řešení, která respektují jejich lidská práva, dát jim naději a vzít Číst dále...
Valné shromáždění OSN potvrdilo globální pakt o migraci - 19.12.2018. Pakt o migraci byl přijatý v Maroku 10.12. 2018   Číst dále...
V západní Evropě se zvedá vlna nespokojenosti vůči tamním vládám. Aliance národních sil tuto situaci sledovala a analyzovala. Vydala prohlášení, ve Číst dále...
Vypadá to, že zažíváme historický, klíčový okamžik..... Lidé ve Francii se postavili za svá práva a zastali se tak mnoha Číst dále...
Politické rozhovory s: V.Vítová, R.Michelko, J.Skála, R.Ruhig.   https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2018/12/pol_rozhovory_s_12_13_115min.mp3     Pořad na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cOmCPCs4mIg   Pořad na stránkách Svobodného Číst dále...
Téma:  Žluté vesty v ČR, Stále aktuální migrace, Kolik Čechů potřebuje Česká republika? Aktuality z Vlasteneckého fóra.   Hosté: PhDr. Číst dále...
Dnes bych se chtěl zmínit o dvou tekutinách a zvláště o té jedné, bez které nemůže být život – o Číst dále...
V České republice nyní žije 10,5 milionu obyvatel. Hustota obyvatel je 134 lidí na 1 kilometr čtverečný a to je Číst dále...
Vývoj cen energií v ČR je dlouhodobě neúnosný. Smysluplná regulace energetického trhu je v rozkladu. Tato skutečnost je známá i Číst dále...
Téma: Pozadie politických procesov Podtitul relácie: Politické procesy s M. Horákovou a Ľ. B. Polednovou… Hostia: Dr. Vladimíra Vítová a Číst dále...
Naši předkové žili dlouhá léta v Rakouském císařství a v Rakousko Uhersku, jako součást multikulturního společenství, kde samostatnost jednotlivých národů Číst dále...
Ve světle evropských událostí, kdy se povstání tzv. žlutých vest přelévá z jednoho státu do druhého, jsem se rozhodl napsat pár Číst dále...
Bezpečnostní informační služba* (BIS) publikovala 3. prosince 2018 veřejnou část své výroční zprávy za rok 2017 (veřejná zpráva BIS zde). Zpráva Číst dále...
Naše pohádky, to je dar našich předků. Je v nich moudrost, poučení a také návod, jak řešit situace.  My jsme Číst dále...
Jiří Beneš (Poznámka ČNL: Je možné se setkat s názorem, že prezident Beneš nás nechal na pospas osudu, odjel do Číst dále...
Retardovanému dítěti, které vzdělávání nechápe, nepomůže ani deset asistentů, rozboří hodinu, je neúspěšné a neučí se, pak chodí po ulicích Číst dále...
Stredná generácia si pamätá systém, ktorý bol principiálne veľmi podobný Dŕžave. Tým máme na mysli sociálne spravodlivý systém. Hoci mladej Číst dále...
V Brně se bude besedovat s Petrem Hamplem a Petrem Staňkem o budoucnosti Evropy. Petr Hampl je známý sociolog, který dlouhodobě Číst dále...
Mnozí lidé začínají porovnávat politické uspořádání před rokem 1989 a po něm a začínají si klást otázky typu: proč měli Číst dále...
Předsedkyně ANS - PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. a první místopředseda: JUDr. Karel Hais v pořadu Svobodného vysílače dne 29.11.2018 debatují Číst dále...
Jaké je skutečné pozadí kauzy A. Babiše a kam má být nasměrován vývoj ČR - o co jde americkým neocons, Číst dále...
Takto sa ovládajú masy ľudí - najpoužívanejšie metódy Politika, mediálny trh a reklama sú v podstate založené na manipulácii ľudskej Číst dále...
Extrémní sucho, které zasáhlo v letošním roce Českou republiku, oživilo diskusi o výstavbě nových přehrad a budování rybníků. Jenže právě Číst dále...
Otevřený dopis Lomecký Oldřich, Ing. starosta MČ Praha 1 Vodičkova 18 115 68 Praha 1   Věc: Pamětní deska paní Číst dále...
Ekonomický liberalismus a sociální liberalismus mají společný základ: ničení ve jménu svobody. Ekonomický liberalismus fyzicky ničí pracovníky a planetu. Sociální Číst dále...
Podle EU by mohlo žít v Česku až 68 milionů lidí, v Německu 274 milionů. Celkově tato zpráva dospěla k Číst dále...
Koncem 80. let došlo ke změně světového geopolitického uspořádání. Sovětský svaz vzdal bez boje veškeré pozice, které si vydobyl vítězstvím Číst dále...
To jsou důležitá slova premiéra Babiše, která zazněla v předvečer výročí 17. listopadu 1989. A já osobně v této souvislosti Číst dále...
Proč jde našim tzv. demokratickým stranám o to svrhnout vládu A. Babiše pomocí pouličních demonstrací, které jsou profesionálně organizovány a Číst dále...
V Praze dne 12. listopadu 2018.   ANS podporuje toto prohlášení Vlasteneckého fóra. Vlastenecké spolky, sdružené ve Vlasteneckém fóru důrazně odmítají Číst dále...
Na shromáždění členů Aliance národních sil bylo v pátek 9. 11. 2018 zvoleno nové vedení tohoto politického hnutí a byly Číst dále...
398. výročí bělohorské porážky českých stavů od spojených ultrakatolických vojsk habsburského tyrana Ferdinanda II. znamenalo katastrofu vývoje českého státu, jeho Číst dále...
Slyšení proběhlo v úterý 6. 11. 2018 v Poslanecké sněmovně PČR. V diskusi se střetli odpůrci a zastánci této úmluvy. Číst dále...
5. Jak zajistit naši bezpečnost po vystoupení z NATO Mainstreamem a některými našimi politiky je rozšiřováno mezi občany naší země Číst dále...
1.11.2018   Hosté: PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D, JUDr. Karel Hais , Mgr. Ivan Lulják   https://youtu.be/zh0uWvmO9yc   Číst dále...
  Proč a jak vystoupit z NATO   Z předchozích dílů této série jasně vyplynulo, že: NATO je agresívní vojenský pakt, který Číst dále...
Žádný člověk však není masivnímu vnějšímu a zákeřnému vnitřnímu působení nemravnosti vydán jen tak napospas. V srdci každého z nás, Číst dále...
V syrském Damašku se konala „Konference mezinárodní solidarity světa se Sýrií“. Organizátorem byla Světová rada míru. Akce se uskutečnila ve dnech Číst dále...
  3. Na co je nám NATO Ačkoliv tato otázka působí dosti sugestivním dojmem a nabízí rychlou odpověď, neukvapujme se Číst dále...
  NATO – naše ochrana či ohrožení?  Nejprve k té naší ochraně. O té se hovoří v čl. 5 zakládací washingtonské smlouvy: Číst dále...
Tak, ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba, tak jej dokážeme aj pomôcť. Musíme za sebou začať "upratovať", napr. približovacie cesty Číst dále...
  Jednou z nejaktuálnějších otázek dneška je i naše účast v NATO a smysluplnost této účasti. Pokusím se proto v několika článcích zaměřit Číst dále...
Založení Československé republiky hodnotíme bez mýtů, nicméně pozitivně. Byla to historická šance pro Čechy, Slováky a podkarpatské Rusíny. Jednou věcí Číst dále...