80 let memoranda o germanizaci českého národa. Realizace tohoto plánu je nyní v plném proudu

Jaroslav Štefec

Před 80 lety, 31. srpna 1940, požádali říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník K. H. Frank o audienci u Hitlera. Na ní mu předložili svá memoranda, navrhující úplnou germanizaci českého národa kombinací asimilace „vyvolených“ a likvidace „nevhodných“.
 
Němci od začátku považovali protektorát Böhmen und Mären za pouze dočasné řešení „české otázky“, zajišťující jim na našem území klid po dobu války. Rozdíly v názorech na rychlost a metody germanizace „Böhmenlandu“ obou zarytých nacistů dospěly do bodu, kdy pouze Hitler mohl učinit konečné rozhodnutí.
 
Začátkem října 1940 „führer“ plán plošné germanizace českých zemí schválil. S podmínkou „přísného udržování zdání autonomie protektorátu“ byla zahájena jeho realizace v působnosti úřadu říšského protektora.
 
Původně jsem chtěl skončit s tím, že „…Tento plán zůstal základem německé politiky vůči našemu národu po celou dobu války a vítězství Německa by znamenalo definitivní likvidaci českého národa.“ S přihlédnutím k vývoji situace v Evropě a EU jsem ale nakonec zvolil poněkud jinou formulaci: „Tento plán se stal trvalým základem německé politiky vůči českému národu a jeho realizace je v plném proudu.“
 
ZDROJ: facebookové stránky J. Štefce
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil