Poutě ANS 2020 – upřesnění dat a míst do konce roku 2020.

POUTĚ S ANS 2020

Kázání pod „ širým nebem“ byla v našich dějinách osvědčená metoda šíření myšlenek v době, kdy bylo protagonistům zabráněno hovořit v oficiálních prostorách, ve kterých se odehrávaly projevy vládnoucí vrstvy společnosti.

Dnes jsme takovým místům střetávání mluvčích opozičních názorů s obyvatelstvem zvyklí říkat památeční místa, ale v době setkávání to byla místa mnohdy zapomenutá, odlehlá a nijak významná.

Vzpomeňme si třeba na kázání mistra Jana Husa a jeho následovníků, našich obrozenců na přelomu dvacátého století, odbojářů v letech naší nesvobody v letech třicátých a čtyřicátých, kdy jsme čelili hrozbě úplného vyhlazení českého národa.

Vzpomeňme si na naše „písmáky“ a šiřitele jejich tiskovin. Ilegální tiskárny a rozmnožovny plakátů, oběžníků a informačních bulletinů v nedávné minulosti, kdy se jejich obsah mnohdy předčítal v lesích, odlehlých samotách či jiných nenápadných prostorách. V dnešní době rozvoje digitálních technologií zejména internetu je tento prostor tím „ širým nebem „ o které v naší úvaze také jde. Svodný vysílač a sociální sítě šířené po internetu jsou významným prostorem šíření alternativních a opozičních názorů.

Nesmíme však zapomínat na osobní styk mezi lidmi. Na rozhovory mezi jednotlivci. Na podání ruky a obejmutí se navzájem, nebo společné jídlo s přáteli stejného smýšlení. Se srdcaři, kteří bez ohledu na nebezpečí perzekuce, vyčlenění ze společnosti nebo jiné negativní jevy se zajímají o věci veřejné a obecný prospěch.

Všechny tyto úvahy hrály zásadní roli při rozhodování v Alianci národních sil, jak zajistit informovanost široké veřejnosti, kdy je naším mluvčím zabráněn přístup do médií a na oficiální místa.

Proto jsme se rozhodli pro „kázání pod širým nebem“ jako nedílnou součást našeho mediálního projevu.

PLÁN POUTÍ ANS 2020

15. března  2020 (neděle)   –   vrch Tábor (678 m n. m.)

2 km jižně od města Lomnice nad Popelkou. Vrch se původně jmenoval Chlum. V dobách husitských se zde scházely tábory lidu, jak to dokládá i zde umístěná pamětní deska, a proto byl přejmenován na Tábor.

Garant: M. Starý, Liberecko

18. dubna  2020 (sobota)    – Bitva u Hořic 1423 – Korouhev zrádců 597. výročí

Druhý ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek- bitvy u Hořic nebo také bitvy na Gothardu, která se odehrála léta páně 1423.

Garant: K. Hais, Hradec Králové

30. května  2020  (sobota)  –   Lipanská hora 367 m nad mořem 586. výročí

Výročí bitvy u Lipan   30. 5. 1434  Bratrovražedná bitva mezi radikálním křídlem husitů, které vedl Prokop Holý, Jan Čapek ze Sán a Jan Roháč ze Dubé a  Zemskou hotovostí, kterou vedl umírněný husita Diviš Bořek z Miletína a Oldřich II z Rožmberka a na této straně se pravděpodobně vyskytoval i mladičký Jiří z Poděbrad.

Garant: V. Vítová, Praha

27. června  2020 (sobota)  – Bitva o Tábor  437 m nad mořem _ 600. výročí

Bitva o Tábor se odehrála v brzkých ranních hodinách dne 30. června 1420 v lokalitě mezi Tismenickým potokem a Lužnicí u hradeb nově vznikající husitské obce poblíž Sezimova Ústí současníky nazývané Hradiště na hoře Tábor. Oddíly Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců zde byly zaskočeny a rozprášeny nečekaným útokem 350 jezdců Mikuláše z Husi, které podpořil výpad táborské posádky, jež byla výrazně oslabena odchodem většiny ozbrojených obyvatel města na pomoc Praze. Vítězství jihočeské kališníky vymanilo z téměř týden trvajícího obležení, naproti tomu Oldřich z Rožmberka promarnil možnost eliminovat základnu radikálních husitů v bezprostřední blízkosti svých statků.

Garant: M. Ondrej, Táborsko

6. července  2020 (pondělí)  –  Husinec rodný dům Jana Husa 605. výročí

Mistr Jan Hus byl upálen 6. července 1415 v Kostnici. Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory LutheraKalvína.

Garant: M. Ondrej, Táborsko

8. srpna  2020 (sobota)  –   vrch Tábor (678 m n. m.)

2 km jižně od města Lomnice nad Popelkou. Vrch se původně jmenoval Chlum. V dobách husitských se zde scházely tábory lidu, jak to dokládá i zde umístěná pamětní deska, a proto byl přejmenován na Tábor.

Garant: M. Starý, Liberecko

19. září  2020 (sobota)  – Památník Jana Žižky z Trocnova

Rodiště Jana Žižky, kde se budou konat Trocnovské slavnosti. Sraz ve 13:00 na parkovišti u Památníku Jana Žižky z Trocnova na adrese Trocnov 14, 373 12 Borovany – Trocnov.

Garant: Václav Kupilík, České Budějovice

26. září  2020 (sobota)  Ještěd ( 1012 m n. m. ) 82. výročí

K výročí Mnichovské dohody 1938, ve které se rozhodovalo o nás bez nás a kde nás západní mocnosti zradily. V Liberci se narodil Konrád Henlein, který byl vůdcem sudetských Němců a na podzim 1938 byla z Liberce vyhnána většina z více než 6000 Čechů, kteří ve městě žili. K Velkoněmecké říši připadlo i několik obcí, ve kterých Češi tvořili většinu obyvatelstva.

Garant: P. Kania, Praha

10. října  2020 (sobota)  –   hrad Sión     390 m nad mořem 583. výročí

Obléhání hradu Sion, jenž je situován zhruba 8 km jihozápadně od Kutné Hory, probíhalo v roce 1437. Úspěšné akce se na rozkaz císaře Zikmunda Lucemburského účastnily oddíly české šlechty a českých měst pod velením nejvyššího hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna, kterého v posledních dnech před pádem pevnosti posílil uherský kontingent velmože Michala Országha. Poražení obránci patřili k řadě táborských husitů z protizikmundovské opozice, kterým velel majitel fortifikace Jan Roháč z Dubé.

Garant: P. Kania, Praha

7. listopadu 2020 (sobota)    – Martínkov 600. výročí

V roce 1420  se husité na jihozápadní Moravě pokusili založit „moravský Tábor“ v Martínkově (tehdy s přídomkem Červený), později byla oblast součástí táborského svazu. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy – války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu.

Garant: P. Kania, Praha

Setkání budou vždy v 10:00 na místě a plánovaný konec akce bude v 16:00.   Místo setkání bude vždy upřesněno, obvykle na nejbližším parkovišti pod uvedenou horou, či místem.

 

Autor příspěvku: ANS