Globální ničení, zablokování, COVID-19 – hospodářské a sociální dopady.

Plánované ničení světové ekonomiky – globální ničení jednotlivých zemí, ke kterému současně dochází, není žádná náhoda.

Bylo to naplánováno před desetiletím. Byly napsány tisíce stránek samostatně pro přípravu takových dokumentů, jako je „Rockefellerův dokument 2010“ a příprava „Události 201“ v NYC dne 18. října 2019, jakož i „studie“ pro WHO, aby se ospravedlnilo šíření nového viru korony (SARS- 2-2019 / COVID-19), jako pandemie, která nakonec vyvolala v polovině března, celosvětové uzamčení.

Odkazy na Rockefellerův dokument z roku 2010 a návrhy předchůdců, jakož i ty, které vedly k rozhodnutím o „pandemii“ a „uzamčení“, byly snadno dostupné teprve před několika týdny. Společnost Google dnes internet z velké části „vyčistila“, nebo je odhalila a prohlásila vše, co ukazuje na ďábelské úmysly tohoto „zlého plánu“, za „falešné zprávy“.

Událost 201, kterou uspořádali John Hopkins s Gatesem a WEF, spočívala v simulačním cvičení pandemie, kterou nyní žijeme:

Centrum Johna Hopkinse pro zdravotní bezpečnost, ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesové, hostilo dne 18. října 2019 v New Yorku „Událost 201“, pandemické cvičení na vysoké úrovni. Cvičení ilustruje oblasti, v nichž bude nutné, v rámci reakce na závažnou pandemii, partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se zmírnily rozsáhlé hospodářské a společenské důsledky.

Ze všeho toho vyplynuly důkazy o dokumentech pokynů a scénářů o tom, jak ovládat lidstvo, snižovat počet obyvatel co nejlepší eugenikou a jak nás malá „Deep Dark Elite“ nakonec bude mít všechny pod maskou, se sociálním distancováním, abychom si nemohli spolu povídat a spojovat se.

Zničení světové ekonomiky

Mezitím se světová ekonomika rozpadá, bankroty oplývají a související nezaměstnanost stoupá do neznámých dimenzí – neznámých v historii lidstva – tím, že daleko překonala dosud nejhorší krizi z let 1929-33. A to pořád vidíme jen špičku ledovce.

Po šesti měsících Covidu, ILO (Mezinárodní úřad práce), hlásí na celém světě asi půl miliardy lidí nezaměstnaných, nebo nedostatečně zaměstnaných. Z toho neuvěřitelných 267 milionů mladých lidí (ve věku 15–24 let) není v zaměstnání, vzdělání ani odborné přípravě a mnoho dalších snáší nevyhovující pracovní podmínky.

Na globálním jihu, nebo v tzv. Rozvojových zemích, je 60% až 70% pracovní síly ve stavu „neoficiální“. Žádná sociální záchytná síť, žádné sociální dávky, žádné smluvní závazky zaměstnavatelů. Lidé jsou sami.

Na vrcholu krize roku 2020 a dále, ILO předpovídá, že až 2 miliardy lidí, 58% světové pracovní síly na světě může být nezaměstnaných, nebo nedostatečně zaměstnaných, (celková pracovní síla na světě 2019: 3,46 miliardy). Co to říká o chudobě, hladomoru, utrpení a zoufalství, o smrti nesčetným množstvím nemocí jiných než Covid, ale spíše se týká nedostatku výživy a zdravotnických služeb, zoufalství a nakonec sebevraždy?

Budou vlny uvolňování a zpřísňování covid omezení, vždy s přísnějšími kontrolami a menšími svobodami a to vše pod silnou propagandou strachu. Je to pro „dobré zdraví civilizace“. Z „pandemie“, z níž se více než 97% infikovaných zotavuje a míra úmrtnosti na infekci, je v průměru asi 0,7% a jenž je velmi podobná běžné chřipce!

To bude pokračovat, dokud nebude vakcína připravena a lidé budou touhle „hrou“ již tak unavení, že se dobrovolně podají vakcíně, bez ohledu na to, jak mohou být tyto vakcíny netestovány a nebezpečné. Bez ohledu na to, že tyto vakcíny s největší pravděpodobností zavedou protein pozměňující DNA a pravděpodobně přijdou s nějakým druhem nano-čipů, které lze dálkově ovládat a dálkově manipulovat. To je hlavní důvod elektromagnetických vln 5G, jejichž nebezpečí může být mnohem horší než u Covidu.

Vakcíny pozměňující DNA, to je genetická modifikace lidského genomu. Nikdy nebyly testovány na lidech. To je to, co Monsanto dělá pro rostliny a potravinářské plodiny, dělá z nich geneticky modifikované organismy – GMO. Vakcinační aliance GAVI, vytvořená a financovaná Nadací Billa a Melindy Gatesové a Glaxo-Smith-Klein, jednoho z nejvýznamnějších farmaceutických podniků na výrobu vakcín, podporovaný WHO, plánuje GMO Monsanto pro náš genom kvůli lepší kontrole lidstva, ne kvůli lepšímu zdraví.

Bill Gatese TED Talk v jižní Kalifornii v únoru 2010, kde řekl: „ Když děláme opravdu dobrou práci (s odkazem na očkování), můžeme být schopni snížit světovou populaci o 10% až 15%“ Video s českými titulky ZDE

Digitalizovat naše životy

Z toho vyplývá úplná digitalizace našeho života, bezhotovostní společnost, pouze digitální peníze, kontrolovaná bankami, vaše zdravotní záznamy budou k dispozici každému, koho autorita schválí, vaše bankovní účty budou zranitelné vůči vnějšímu rušení, samozřejmě digitální. Mnoho lidí, zejména mladých lidí, si myslí, že digitální peníze jsou „tak cool“, stačí jen přejít kartou a nákup se uskuteční. Nemají ponětí o vedlejších důsledcích peněz pouze pro digitální použití. Žádná hotovost. Vaše svrchovaná kontrola nad vašimi penězi, příjmy, vašimi úsporami bude pryč.

Většina lidí doufá, že se vakcína „normálnosti“, jak ji znají nebo věděli, vrátí. To se nevrátí. Pouze pokud lidé vystoupí z oblasti strachu, vypnou své rádia, televizory a mainstreamová média plné propagandy, existuje šance, že lidé znovu získají kontrolu nad svými životy a budou moci znovu vybudovat náš vesmír jako suverénní úsilí lidstva a zruší psychotický sen elity temného hlubokého státu, který se nominuje za vládce Nového světového řádu.

Toto je skutečný plán. Můžeme to zastavit. Nepropadejte lžím, nepropadejte propagandě, obzvláště nepropadejte strachu, s nímž vás chtějí indoktrinovat. Neexistují ŽÁDNÉ DŮVODY PRO STRACH! JEN ODOLAT!

Společnost pro obnovu!!!!!!!

Naše myšlenky by se nyní neměly soustředit na nemoc, covid, koronu – nebo na cokoli, co chcete nazvat tímto virusem strachu, ale na přestavbu naší společnosti, naší ekonomiky, našich sociálních struktur, našich sociálních systémů soudržnosti.

My, lidstvo, se musíme postarat o naši společnou budoucnost. Nenechte neviditelný Hluboký temný stát předstírat, že se o vás postará, nenechte se jim zmanipulovat do jejich nového světového řádu.

…..vybudování nové společnosti, která opraví do níž naše stará civilizace za poslední desetiletí uklouzla, zejména od nástupu neoliberalismu. Můžeme vybudovat civilizaci s více rovnováhy, větší spravedlnosti, zbavit se neomezeného kapitalismu, nekonečného myšlení o zisku, nekonečného konzumerismu, plýtvání zdroji

Zahraniční dluh

Vlády musí zachránit produktivní odvětví a dotovat společnosti na přežití, aby znovu nastartovaly a znovu vybudovaly zničené ekonomiky.

Před několika měsíci MMF zřídil speciální záchranný fond „Covid“ ve výši zhruba bilion dolarů, pravděpodobně nyní vyšší a nejméně 60 zemí z globálního jihu již požádalo o takové „záchranné balíčky“. Všechny tyto záchranné operace přicházejí s obvyklými řetězci. Masivní privatizace veřejných statků a služeb, jakož i ústupky za využívání přírodních zdrojů, jako jsou uhlovodíky a minerály.

A co je nejdůležitější, nejnovějším korporátním převzetím a přeměnou z veřejného statku na soukromou komoditu, je VODA. Voda musí být privatizována západními společnostmi. Voda, na které závisí celý život. Privatizace vody je poslední ranou obyvatelstvu

Do roku 1989 jsme nebyli v MMF – to byl důvod odtrsakizace mazinárodní socialistických zemí…. Bretten wood –

Alternativy k zahraničnímu dluhu – použití místního / národního dluhu místo zahraničního dluhu

Zahraniční dluh je nejčastěji spojen se zahraničním obchodem. Některé z nich mohou být nezbytné pro dovoz rozhodujícího zboží – potraviny, léky, náhradní díly a další.

Za účelem lepší kontroly používání cizích měn, může suverénní centrální banka zavést dočasný duální měnový systém – místní měnu pro místní ekonomiku a mezinárodní mezinárodní měnu s vyšší hodnotou, která bude použita pro zahraniční obchod (a na podporu substituce dovozu) – tedy řízení používání deviz – tj. potenciálně zahraniční dluh.

Dobrým příkladem pro uplatňování tohoto konceptu je Čína používající duální systém do roku 1984.

Jednoduchým konceptem pro obnovu a posílení místní ekonomiky je místní produkce pro místní spotřebu, prostřednictvím systému místního veřejného bankovnictví s místními / národními penězi, monitorovaná národní autonomní centrální bankou, která pracuje pro národní ekonomiku a blaho lidí – dosáhnout soběstačnosti. Tři klíčové pilíře národní autonomie jsou – jídlo, zdraví a vzdělávání.

To vše nebude snadné a nestane se přes noc. Nicméně jediným způsobem, jak obnovit autonomní národní ekonomiku, je deglobalizace a de-dolarizace. Život bude dál i po Covidu a zejména po pádu hegemonie dolaru.

***

Peter Koenig je ekonom a geopolitický analytik. Je specialistou na vodní zdroje a životní prostředí. Pracoval více než 30 let ve Světové bance a Světové zdravotnické organizaci po celém světě v oblasti životního prostředí a vody. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše pro Global Research, ICH, New Eastern Outlook (NEO), RT, Countercurrents, Sputnik, PressTV, 21. století, Greanville Post, Defend Democracy Press, Blog Saker a další internetové stránky. Je autorem knihy „Implosion – Economic Thriller“  o válce, ničení životního prostředí a firemní chamtivosti, která vychází z faktů a 30 let zkušeností Světové banky po celém světě. Je také spoluautorem knihy The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance, (Světový řád a revoluce! – Eseje z odporu).

CELÝ TEXT JE ZDE:

http://desitka.org/globalni-niceni-zablokovani-covid-19-hospodarske-socialni-dopady/

Autor příspěvku: ANS