Skupina Neutrino Energy Group podepsala smlouvu s partnerem z Ruské federace.

Neviditelná radiační spektra, jako jsou neutrina, jejichž hmotná vlastnost byla v roce 2015 prokázána laureáty Nobelovy ceny za fyziku, lze nyní technicky převést na energii – analogickou jako solární článek, který však již nepotřebuje světlo, tj. dodává energii i v úplné tmě.

Vývoj neutrinové technologie postupuje právě včas. Na den obnovitelných energií začíná dlouhodobá spolupráce mezi energetickou skupinou Neutrino a ruským partnerem, s jehož pomocí mohou být zejména mladí lidé zapojeni do restrukturalizace politiky v oblasti klimatu. 

Pátky-pro-Budoucnost se jistě ještě více budou zajímat o neutrinovou voltaiku. [poznámka překladatele: Co je neutrinová voltaika? Je to něco podobného jako současné sluneční (voltaické) elektrárny s tím rozdílem, že mohou vyrábět proud i v noci.]

Karelina Nina Davydovna není jen generální ředitelkou centra IRMA, ale také předsedkyní Mezinárodního konsorcia ženských organizací na podporu ekologických technologií a světového míru. S okamžitou účinností je nyní také vedoucím zastoupení skupiny Neutrino v Ruské federaci se sídlem v Moskvě s výhradním mandátem zastupování zájmů Neutrina.

Bylo také dohodnuto, že prof. Dr. Ing.habil Günther Krause, bývalý spolkový ministr dopravy CDU v Německu, na vysoké škole (Ekologická univerzita) neutrinovoltaiku zavede jako předmět a vytvoří přednášky. Tato dohoda rovněž stanoví nákup soukromě umístěných akcií před oficiálním kótováním akcií americké společnosti Neutrino Inc. na newyorské burze cenných papírů. Hodnota je několik miliónů amerických dolarů.

Krause je přesvědčen, že v důsledku koronové krize lze v budoucnu očekávat změny v pohybovém chování obyvatelstva. „Individuální provoz se opět výrazně zvýší.“

Prof. Günther Krause poukazuje na to, že brzy bude dokončena první mikroelektrárna pro použití v elektromobilitě. Pod jeho vedením začala konstrukce stroje pro vrstvení kovových substrátů, „takže v relativně krátké době lze předpokládat, že první malé elektrárny až do asi pěti kilowatthodin budou k dispozici jako systémy střídavého proudu nebo jako systémy 24/48 V stejnosměrného proudu. To nám umožní jezdit elektricky bez závislosti na nabíjecím proudu z přeměny fosilních paliv na elektřinu a obecně bez závislosti na nabíjecích stanicích. Technologický kvantový skok k poctivé elektrické mobilitě!

[Poznámka překladatele: kovové substráty jsou vrstvy molekul, s kterými neutrina reagují, dovedou je k vibraci, tj pohybu elektronů a následně indukci elektrického proudu v další vrstvě z kovů. Informace o těchto vrstvách kovů najdete na neutrino-wiki.de případně na anglických webech.]

Krause také zmiňuje „uznání Ruské akademie věd za vývoj a patenty, které jsme dokončili v laboratořích, nebo uznání Čínskou lidovou republikou“. Různí vědci, například na americkém Massachusetts Institute of Technology (MIT), mezitím podle patentu zhotovili a potvrdili výrobu energie jako „přeměnu podle zákona o zachování energie“, podle fyzika Prof. Dr. R. Strausse.

Neviditelná radiační spektra, jako jsou neutrina, jejichž hmotná vlastnost byla v roce 2015 prokázána laureáty Nobelovy ceny za fyziku, lze nyní technicky převést na energii – analogickou jako solární článek, který však již nepotřebuje světlo, tj. dodává energii i v úplné tmě. Část kinetické energie tzv. „nadpřirozených částic“ [tj. neutrin], které neustále proudí z vesmíru na Zemi, v metamateriálech zanechávají atomové vibrace, jak nedávno zveřejnila senzační práce švýcarské Federální vysoké školy (Eidgenossische Technische Hochschule) v Curychu (atomové vibrace v nanomateriálech).

Holger Thorsten Schubart, generální ředitel společnosti Neutrino Energy Group, dodává: „Den obnovitelných energií by měl být také podnětem k zamyšlení v současné koronové krizi.“ Podle jeho názoru je akutní pandemie pouze viditelným znakem toho, jak špatné je v současnosti naše životní prostředí, a že skutečná krize začala dlouho předtím. [Poznámka překladatele: V Německu je propagování údajné „pandemie“ lidem vtloukána do hlav a nelze se divit, že před mediální panikou raději sklonili hlavu i vědci a raději ji využili na propagaci neutrinové voltaiky.]

Schubart pokračuje: „Po celá desetiletí jsme otravovali naši planetu milióny tun znečišťujících látek spalováním uhlíku a miliony tun pesticidů. V kombinaci se stravovacími návyky, které jsou výsledkem konzumace příliš velkého množství cukru, tuku a slaných potravin, se moderní lidé denaturovali tak, že jejich imunitní systém je sotva schopen adekvátně reagovat na útok patogenů.“ [Poznámka překladatele: To samozřejmě není pravda. Právě naopak. Dětská chřipka slouží v přírodě k vytvoření imunity.]

Po Covid 19 možná přijde Covid 22 nebo 25, pravděpodobně pak zmutovaný. „A pak? Chceme pokaždé zastavit svět? Potřebujeme komplexní řešení pro budoucnost lidstva. Řešení v souladu s přírodou, se zdravým prostředím. Nakonec musíme v mnoha oblastech promýšlet, zkoumat a znovuobjevovat, pouze tak můžeme ze situace vycházet silněji a přežít v budoucnosti. Ve Dni obnovitelných zdrojů energie je čas na přehodnocení, “vysvětluje Schubart.

6.dubna 2020 
(Text Klaus Wieland a Kerstin Heiseová)

 

Překlad Dr. Igor Tureček

 

 


 

 

Autor příspěvku: ANS