Volby 2020

Senátní obvod č. 24, Praha 9

Kandidátka do Senátu České republiky, 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

ANS je vlastenecký konzervativní socialistický proud české politické scény. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus (například otec je muž a matka žena atd.). Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety a zčásti již z dob husitství, které však po roce 1989 neustále likviduje neoliberální parazitický kapitalismus.

Stručný profesní životopis:

absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor žurnalistika a politologie

mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1998 – 2002

analytička Kabinetu Vedoucího Úřadu vlády ČR v letech 2002 – 2009

koordinátorka Monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v letech 2009 – 2014

jednatelka s.r.o., zaměřené na reklamní a stavebnictví činnost, do současnosti

předsedkyně Českého mírového fóra od roku 2003 do současnosti

 

Vážení přátelé,

dostali jsme se vinou našich politiků, které si bohužel většina našich spoluobčanů v nedávné minulosti opakovaně volila, až do současné situace.

Prakticky veškerý majetek našeho národa byl rozkraden nebo zničen a jeho zbytek je převážně v rukách zahraničních majitelů, jsme zemí s úmyslně podhodnocovanou vlastní měnou, nepatří nám ani nerostné přírodní bohatství včetně vody, máme průměrnou mzdou na úrovni 1/3 německé a cca 40 % průměru v celé EU, proti evropskému průměru máme poloviční důchody.

Z pozice středně rozvinutého průmyslového státu, jak jsme byli v mezinárodních statistikách klasifikováni ještě v r. 1989, jsme se dostali do pozice rozvojového státu, kam nás přeřadila v r. 2017 i renomovaná americká banka J.P. Morgan.

Plníme roli kolonie, odkud se každoročně zvyšuje odliv zisku do zahraničí, zejména pak do Německa, přešli jsme na výrobu výrobků s nižší užitnou hodnotou prodávaných za dumpingové ceny či na výrobu subdodávek, kdy prakticky celý zisk z prodeje (po předchozí kompletaci) zůstává v zahraničí.

Jsme zemí, kde dochází k obrovským daňovým únikům z titulu daňových úlev štědře poskytovaných cizím investorům, aby zde dočasně vytvářeli málo kvalifikovaná a málo placená pracovní místa v montovnách a podobných podnicích a tím nahradili kvalifikovaná pracovní místa, o která polistopadové vlády připravily občany této země.

Část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO do zahraničí, na různé expanzivní africké a jiné mise, či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku. Jsme zemí, která neprovádí vlastní zahraniční politiku, nehájí české národní zájmy.

EU nelze zreformovat, protože je již od svého vzniku stavěná jako centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich ekonomikami. Z EU musíme vystoupit (Lisabonská smlouva čl. 50).

V plánech NATO a ministerstva obrany je naší zemi přiřčena role evropského bojiště a nárazníkového pásma v případném konfliktu s Ruskem. Kdo se zdravým rozumem s tímto může souhlasit? Z NATO musíme vystoupit (Washingtonská smlouva čl. 13).

ANS požaduje odstoupení od smluv, uzavřených s mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu s českými národními zájmy jako jsou Agenda 21, Agenda 2030, Euro-Med, dohoda s OSN z roku 2008  o naší účasti na přesídlovacích programech a dále materiál OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, v němž je uvedeno, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů a má jich průměrně přijmout 6,1 milionu ročně.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

Leták ke stažení ZDE: LETÁK – V.V.

 

KRAJSKÉ VOLBY 2020, Jihočeský kraj VOLTE číslo 43

Ing. Vladimír Prinke, plk. v.v

Chceme bezpečný, ekonomický silný, prosperující, suverénní a stabilní sociální stát.

Náš program pro rozvoj kraje:

1. Dokončit výstavbu D3, obchvaty obcí a zlepšit průjezdnost všech typů komunikací.

2. Systémově řešit průmyslovou a zemědělskou výrobu s ochranou životního prostředí.

3. Vytvářet pracovní místa, zvyšovat zaměstnanost a podporovat podnikatelské aktivity.

4. Zlepšit dostupnost zdravotní péče na venkově, zejména zubařské.

5. Rozšířit síť domovů pro seniory a zajišťovat kulturní a hospodářské aktivity.

 

6. Řešit problémy příčin a následků bezdomovectví.

7. Zvýšit úroveň školství, nároky na studium a autoritu učitelů.

8. Zvýšit prestiž učňovského školství a úctu k manuální práci a řemeslům.

9. Podporovat rodiny s dětmi a vícegeneračního soužití.

10. Řešit hospodaření s vodou, její kvalitu a návrat života do rybníků, řek a potoků.

Pro zajištění těchto cílů chceme toto:

http://www.aliancenarodnichsil.cz

1. Vystoupení z NATO – nechceme bojovat za cizí zájmy, chceme neutralitu.

2. Vystoupit z EU a zabránit snahám o ekonomické otroctví.

3. Zestátnění strategických odvětví hospodářství a přírodního bohatství (voda atd.).

4. Požadujeme zrušení církevních restitucí.

5. Odmítáme migraci, která je plánována, organizována a financována Evropskou unií.

6. Zestátnění exekutorů, nový exekuční zákon a stop dluhovému otroctví.

7. Podporujeme tradiční, přírodou ověřený model rodiny.

8. Chceme dosáhnout potravinovou soběstačnost.

9. Podporujeme vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi.

10. Nedotknutelnost Dekretů Dr. Edvarda Beneše.

 

Leták ke stažení ZDE: Leták JČ