Neuvěřitelná odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na stížnost ANS kvůli protiprávní cenzuře volebních vizitek na ČRo

Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, který nebyl odvysílán (poznámka: tedy nebylo odvysíláno to, co cenzoři vystřihli), nespadá toto do gesce Rady, neboť ta se zabývá jen odvysílanými obsahy, viz § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.).

Přečtěte si více o oNeuvěřitelná odpověď Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na stížnost ANS kvůli protiprávní cenzuře volebních vizitek na ČRo