Výroční zprávy a zápisy

9.11.2019 – celostátní shromáždění členů ANS


2.3.2019 – Zápis ze Shromáždění členů ANS


9.11.2018 – Zápis ze Shromáždění členů ANS


2.6.2018 – Zápis z jednání Představenstva


2.6.2018 – Výroční zpráva politického hnutí “Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi“


2.6.2018 – Zápis ze Shromáždění zástupců politického hnutí “Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi“