PETICE: Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!

Vážení přátelé, prosíme, abyste tuto petici šířili a sbírali podpisy. Téma petice je aktuální, velmi vážné a týká se nás všech.

 

Předsedovi vlády ČR, panu Ing. Andreji Babišovi

Petice: „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“

 

Současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10% našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.Ale čeho jsme svědky? Dohadování se o miliardách korun a jejich následném přemísťování z jedné rozpočtové kapitoly do druhé. Imperativem doby však je hledat a nalézat nové finanční zdroje, které nám pomohou překlenout vzniklé celospolečenské problémy. Navrhujeme proto jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluží. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H. D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát.

Naši málo stateční či laxní příslušní činitelé, místo aby již dávno na Německu požadovali zaplacení reparací, vydávají prohlášení, že reparací se vzdala komunistická vláda, že reparací jsme se vzdali v Česko-německé deklaraci, že v této době není vhodné otázku reparací nastolit, poněvadž by došlo v Evropě ke krizi důvěry a tak dále.

Z uvedených i dalších důvodů můžeme tedy oprávněně konstatovat, že pro současnou situaci je charakteristické dlouhodobé porušování základních norem mezinárodního práva. I ČR k němu přispěla především svou nečinností. Narovnání norem mezinárodního práva nikdy nemůže vést k nějaké krizové situaci v Evropě, ale naopak. Zhojení norem mezinárodního práva k obecné důvěře přispěje. Přestože mnozí v současnosti mluví o právním státu, o panství práva, tak od slov ke skutkům dosud nepřikročili.

Demokratickými prostředky, mezi které patří i tato petice, za níž budou stát tisíce lidí, hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací, a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

Ústava ČR říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. I my jsme tím lidem, my všichni petenti bez rozdílu. Naléhavě dále navrhujeme, aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu. Ústava jej již od roku 1992 předpokládá. Jen tak lid i o této pro republiku životně důležité otázce může přímo rozhodnout v imperativním referendu, pokud příslušné ústavní orgány se tak budou zdráhat učinit. Lid může vyměnit vládu, ale vláda lid nikoliv!

V příštích demokratických volbách se můžeme stát vládou my, občané ČR! Budeme mít v rukou mocný nástroj k potřebným změnám, hlasovací lístky! Jděme k volbám! Volme ty politické strany, politická hnutí, která veřejně podpoří požadavek, aby nám Německo zaplatilo reparace v plné výši a postaví se za uzákonění referenda. Pakliže toto volání mrtvých i živých vláda odmítne, nastane situace, kdy budeme nuceni nastolit otázku potřebných systémových transformací. Klíč k budoucnosti vidíme v demokratických změnách, ústících v humanitní demokracii, která předpokládá rozšíření demokracie z oblasti politické do oblasti ekonomické a sociální.

 

V Praze dne 17. prosince 2020

 
Petiční výbor:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
JUDr. Ogňan Tuleškov
Ing. Kateřina Konečná
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli
PhDr. Marie Neudorflová, Ph.D.
MUDr. Marek Obrtel
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

 
Za petiční výbor je oprávněn jednat:
JUDr. Ogňan Tuleškov

 
 

Prosíme, vytiskněte ji oboustranně na jeden list formátu A4, sbírejte podpisy a pak úplně nebo i částečně vyplněnou zašlete na adresu Aliance národních sil, Chudenická 1059/30, Praha 15 – Hostivař, 102 00.

 

Děkujeme za spolupráci.
Aliance národních sil

 


 
 
 

Autor příspěvku: ans

4.2 5 hlasů
Ohodnoťte článek
5 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Petr
Petr
6. 1. 2021 13:06

Chtějí stejná práva, tak musí plnit i své povinnosti… 👍

Eva
Eva
4. 1. 2021 8:17

Ano souhlasím. Ať vrátí co nám vzali

Eva
Eva
3. 1. 2021 21:06

Přesně, ať vrátí to co mají

Hykš Zdeněk
Hykš Zdeněk
3. 1. 2021 19:22

Reparace nejsou pro politiky vhodné téma, proto je třeba politiky pomocí podpisů v petici donutit, aby se reparace tématem k řešení skutečně stalo.
Je tristní vidět všechny politické lídry, jak důsledně se vyhýbají tématu reparaací.V žádném volebním programu se reparace neobjeví, takovou odvahu nemají.

Svatoslav Butora
Svatoslav Butora
3. 1. 2021 15:32

Přeji hezký den a hezké všechno a také Potěšení z Tvořivého Bytí v roce 2021.
Celá tzv.EU je právnickým subjektem, který ve skutečnosti přebral a stále více přebírá zbytky státnosti „unijních“ rádoby v „unii“ sdružených států pod křídly moci Německé Orlice… To je vidět i ze zkušebních „balónků“ na téma „společná unijní armáda“. Za pár let dočasný pracovní název „EU“ zmizí a vzniknou podle plánů světovládních Tušitelů tzv. Spojené Státy Evropské podle vzoru zanikajích Spojených Států Amerických. Ale naše ministerstva to jakože nevidí…a problém zániku státnosti ČR jakože neexistuje. Vždyť nad tím vším bdí Ústavní Soud, který uznává nadřízenost zákonů tzv.EU nad zákony ČR!

Ve skutečnosti zahraniční politika ČR neexistuje; je to politika zahraniční filiálky servilních služebníků Německé Orlice. V Bruselském Sídle Německé Orlice mohou zástupci kohokoliv říkat cokoliv, ale k slyšení dochází pouze jen a jen hlas sluhů Německé Orlice a tudíž Herr Posselta a jiných žadatelů majetkového okleštění ČR.

Řešením pro lepší budoucnost našich lidí je samostatnost ČR bez nadřízené účasti Německé Orlice a její tzv.EU. Naše servilní zastoupení a naše servilní zahraniční služba v existujícím uspořádání vztahů v Evropě nedopřává reálnému slyšení oprávněných nároků ČR vůči Německu z minulosti. Po czech-exitu bude mít ČR jinou váhu. V současné situaci je požadavek reparací snahou o samostatnost na oficiálném vedení EU-Německé Orlice a tudíž současně výzvou k vystoupení z neexistující tzv.Unie. Takto si to správně s tzv.EU vyřídili i v Británii (brexit).