Spolupráce s námi

Vážení přátelé,

jako členové ANS usilujeme o obnovení suverenity naší země, o obnovení naší ekonomiky a o spravedlivější rozdělování výsledků práce našich občanů. Nejsme podnikatelský projekt. Celou činnost ANS financujeme jen z vlastních prostředků našich členů.

Sdílíte-li stejné cíle, spolupracujte s námi a podpořte nás dle možností i finančně.

Spolupráce je nenahraditelná a často je důležitější než peníze. Jedná se o

  • ▪ podání informace o existenci ANS mezi své známé,
  • ▪ šíření informací z webové stránky ANS ‒ osvěta v konkrétních věcech,
  • ▪ roznášení letáků a plakátů,
  • ▪ vlastní studium Koncepce sociální bezpečnosti (leva-net.webnode.cz) a postupné získávání schopnosti samostatného rozhodování v důležitých životních situacích,
  • ▪ argumentace v konkrétních záležitostech na základě nepopiratelných důkazů, včetně útoků proti vám ‒ pevnost postoje, zachování klidu,
  • ▪ vstřícnost a trpělivost vůči lidem, kteří jsou čistého srdce a zatím se neorientují v současné situaci (vůči nenávistným útokům nikoliv),
  • ▪ pečlivé rozlišování mezi těmi, kteří se probouzí k aktivitě a chtějí spolupracovat, a věčnými pochybovači, s těmi neztrácejte čas, šetřete síly, budeme je potřebovat.

Bližší informace o finanční podpoře naleznete ZDE – Podpora ANS.

Kontaktujte nás – ZDE

Děkujeme za Vaši přízeň.

Členové Aliance národních sil