Demonstrace proti povinnosti nosit roušky

BRNO, Malinovského náměstí, pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 do 20:00 hod.
 
Demonstrace  je pojata jako lidový protest proti utužování a fašizaci neoliberálního režimu pod rouškou koronaviru. Je nezbytné zdůraznit, že PR viru je silně nadnesené a mediálně připomíná hysterii, jakoby se jednalo o ebolu.
Toto PR je živeno soukromými médii, ale také korporacemi a giganty jako Google, Microsoft, Facebook a jiné, přičemž tyto zmíněné platformy hystericky cenzurují vše, co neodpovídá narativu, jehož jediným cílem je vystrašit populaci, zavřít ji, a zástupným problémem odvrátit zraky obyvatel od krize prokazatelně dysfunkčního kapitalismu a neoliberální ideologie. Dost toho, že neziskové loutky, prodloužené ruce tajných služeb, již dnes šmírují, udávají a monitorují názorové odpůrce, kteří si dovolili mít jiný než liberální názor. Cílem liberální doktríny není prosperující a suverénní stát, ale podvázaný protektorát plně podřízený Bruselu, Washingtonu nebo Tel Avivu.
Ať už byl virus uměle vytvořen nebo ne, není v tuto chvíli podstatné. Podle nejrůznějších odborníků je PR viru nadnesené, a pakliže porovnáme s počtem úmrtí na jiné choroby z předešlých let, celý tento koncept umělého vyvolávání strachu se pod nátlakem statistik bortí. Nejrůznější zdroje uvádějí, že do statistik o počtu zemřelých jsou v některých zemích započítávány převážně skupiny starších obyvatel s rozsáhlými chorobami. V některých případech byly dokonce jako oběti koronaviru přičteny i mrtví z automobilových nehod.
Je zjevné, že současný ekonomický vývoj byl v krizi i před koronavirovou hysterií, avšak nyní je veškerý neúspěch firem sváděn na koronavirus.
Duch demonstrace:
1. Koronavirová opatření chápeme jako pokus o politickou „feudalizaci“ již zglobalizovaného a zmonopolizovaného kapitalismu.
2. Odmítáme astronomické zadlužení a pumpování peněz do různých firem a veškerých neziskových organizací. Není možné v tržním prostředí přece dotovat „úspěšné podnikatele“, kteří teď arogantně natahují ruku – zatímco zaměstnancům jsou pod zamínkou koronaviru snižovány mzdy, zhoršovány podmínky, kráceny úvazky, dávány neplnohodnotné pracovní smlouvy, a do hlav vštěpována falešná solidarita se zaměstnavatelem. Solidarita lidí a státu se zaměstnavatelem musí být přesně taková, jaká je solidarita zaměstnavatele s životní situací zaměstnance – tedy nulová – což je absolutně fér. Pokud se zaměstnavatelům nedaří, mají svobodu emigrovat nebo zkusit štěstí při investování na burze.
3. Odmítáme sledování a fízlování lidí pomocí dat operátorů, bankovních údajů a fízlovacích aplikací. Koronakrizi považujeme za záminku k tomu, aby byla práva lidí ještě více krácena. Obáváme se, že fízlování se prohloubí, a existuje opodstatněné riziko, že směřujeme do tzv. digitální totality trvalého záznamu, čímž budou veškeré současné formální svobody politického projevu ještě formálnější. Naivní pojmy jako „svoboda a demokracie“, „pravda a láska“ nebyly nikdy hloupější, kýčovitější a obsahově vyprázdnější, jako dnes, kdy ČR byla vyžrána zevnitř a její lidé transformování do spotřebitelů odpadu a pracovní síly montoven.
4. Obáváme se povinné vakcinace a odmítáme jakýkoliv scénář, který by k tomu vedl. Vakcinaci chápeme jako obrovský byznys pro soukromé farmaceutické společnosti, jejichž cílem není zdraví obyvatel, ale sprostý zisk. 
POZVÁNKA NA DEMONSTRACI JE ZDE:
 

Autor příspěvku: ANS