Krajští volební lídři 2021

 

Středočeský kraj
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Aliance národních sil   (příspěvky)

Absolvovala na Univerzitě Karlově obor žurnalistika a politologie. V letech 1998–2002 působila jako mediální poradce ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduarda Zemana. V letech 2002–2009 pracovala jako analytička Úřadu vlády ČR. V letech 2009–2014 jako koordinátorka Monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Od roku 2003 je předsedkyní spolku České mírové fórum. Pořádala několik mezinárodních mírových konferencí ve spolupráci se Společností Berthy von Suttner a spolupracovala se Světovou radou míru. Vždy vystupovala proti členství naší země v EU a v NATO. Od roku 2018 je předsedkyní vlasteneckého politického hnutí ANS.

 

Vladimíra Vítová, Politické spektrum na ČT https://www.ceskatelevize.cz/…19/

Vladimíra Vítová, Události komentáře na ČT https://aliancenarodnichsil.cz/…ct/

Vladimíra Vítová představuje stranu Aliance národních sil — ČT24 https://ct24.ceskatelevize.cz/….cz

Vladimíra Vítová, DVTV https://video.aktualne.cz/…lne, reakce na tento pořad https://aliancenarodnichsil.cz/…tv/

Vladimíra Vítová, Český rozhlas Plus https://www.youtube.com/…two

 
 

Blanka Čejková, / předsedkyně Středočeského krajského klubu ANS / č. 2 na kandidátce ve Středočeském kraji 


Jihočeský kraj
Mgr. Marek Adam / 1. místopředseda Aliance národních sil   (příspěvky)

Narodil jsem se 15. ledna 1985 v Příbrami. Od roku 1992 žiji trvale v jihočeském husitském městě Táboře. Vystudoval jsem Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích (Učitelství českého jazyka a dějepisu). Považuji se za národoveckého politika s vrozeným sociálním cítěním. Současně se považuji za vnitřně svobodomyslného vlastence, který ctí tradice a konzervativní hodnoty. Zajímám se o politickou filosofii, politické ideologie a sociální problematiku. Píši články do alternativních médií. Do Aliance národních sil jsem vstoupil z vnitřní potřeby bránit naši vlast a historickou podstatu českého národa.

V politice se ostře a velmi kriticky vymezuji vůči tzv. dickensovskému kapitalismu, dále vůči globalismu a novodobému korporativnímu kapitalismu. Věřím v Boha, ale odmítám církevní dogmatismus a „ideologizaci víry“. Věřím v myšlenky sociální spravedlnosti a lidské rovnosti, ale odmítám „pozitivní diskriminaci“ u záměrně  vyvolených, tzv. „V.I.P.“ menšin. Bojuji za pravdivé historické vědomí a za zachování čestné památky lidí, kteří vedli svůj životní boj na straně Dobra pro druhé. Svůj úkol v politice spatřuji v ochraně naší krajiny, naší kultury a naší národní identity. Ve volném čase rád čerpám energii z přírody a z českého venkova. Z našeho programu jsem si za osobní prioritu vybral tuto sentenci: „Zákony božské (přírodní) jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze.“
 

Ing. Ivan Cícha / člen předsednictva ND / č. 2 na kandidátce v Jihočeském kraji
Praha
Lic. Daniel Solis, LL.M. / politolog, bez politické příslušnosti

Ročník 1968, Politologii na Vrije Universiteit Brussel (VUB), postgaduál Mezinárodní a Evropské právo tamtéž, Akademie lidských práv v Evropě na Evropském Univerzitním institutu (EUI) ve Florencii. Stáž Evropská Komise GŘ I (TACIS). Odtud zapřísáhlý euroskeptik. Publicista, lektor, tlumočník/překladatel, analytik. Praxe: Veřejný i soukromý sektor komunál Praha 1 (zastupitel), Praha 5 (poradce místostarosty), Parlament ČR (asistent poslankyně). Vysoká Škola Veřejných a Mezinárodních vztahů (výuka politologie). Hobby: tradiční čínská medicína.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

  

Plzeňský kraj
Mgr. Jan Sedláček / místopředseda Národní demokracie

Narodil jsem se roku 1995 v Rokycanech, kde dodnes žiji. Vystudoval jsem obor Péče o životní prostředí a Biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Podílím se na vědeckém výzkumu v oblasti adaptace na změnu klimatu, kromě toho také podnikám a jsem autorem několika povídkových knih. Jsem konzervativní národovec. Kladu důraz na tradiční hodnoty, jako je svoboda (po) projevu, klasická rodina a konceptuální svrchovanost národních států.

Zobrazit více informací

Karlovarský kraj
Slavomír Randis, DiS. / Národní demokracie

Mé povolání je být otcem. Jinak jsem vystudovaný hudebník. Jako katolický křesťan jsem hledal alternativy k již zaběhnutým politickým uskupením. Jediná Národní demokracie nabízela ve svém programu přesně to, co jsem hledal. Konzervativní, pro život společnosti praktický program, který se opírá o zdravý rozum a nemá místo pro různé rozmary, které se vydávají za trpěná práva nedozrálých dospělců. Proto jsem se rozhodl alespoň členstvím a tím, na co mé síly a prostředky stačí, podpořit právě Národní demokracii.

 

Ústecký kraj
Adam Benjamin Bartoš / předseda Národní demokracie   (příspěvky)
 

 

Ivo Novák / předseda Ústeckého krajského klubu ANS / č. 2 na kandidátce v Ústeckém kraji
Liberecký kraj
Mgr. Karel Redlich, DiS. / Aliance národních sil   (příspěvky)

Narozen 1979 v Mostě, dětství a dospívání v Chomutově, studium SŠ v Kadani, VOŠ v Chomutově, VŠ v Praze, bytem krátkodobě ve Žluticích v Karlovarském kraji, nyní bytem dlouhodobě v Semilech v Libereckém kraji.
Ženatý. Tři synové. Dva mateřské jazyky: čeština a český znakový jazyk (neslyšící rodiče).

Záliby: dějiny civilizací (jazyků a kultur, archeologie) – nejvýznamněji vývoj praslovanského jazyka a znakových jazyků, obdivovatel J. A. Komenského, badatel v oblasti psychologie, mezilidské komunikace, řeči těla a duchovních nauk – na stezce sebepoznání. Realizace poslání ve výuce a osvětové činnosti. Ze sportu: tenis, kanoe, lukostřelba, turistika. Dále focení a tvorba filmu. V neposlední řadě rodina: žena a děti.

Zobrazit více informací

Královehradecký kraj
Michal Biegl / Aliance národních sil
Jmenuji se Michal Biegl. Je mi 46 let a povoláním jsem truhlář / nábytkář. Žiji se svou rodinou v Hradci Králové. V Alianci národních sil plním funkci krajského předsedy KK ANS HK. V letošních volbách kandiduji za ANS jako č.1 v Královehradeckém kraji. Vzhledem k probíhajícím změnám ve společnosti v ČR i ve světě bychom se rádi zasadili o prosazení důležitých bodů pro zachování ČR jako soběstačného i samostatného státu. Dále chceme zachování tradičního modelu rodiny: matka, otec, dítě, zastavit covidové šílenství, zastavit migraci. Základním předpokladem pro naplnění těchto bodů je vystoupení z EU a z NATO.
Přijďte k volbám a buďme jednotní. My jsme síla, my jsme změna. Tak toho využijme.
Pardubický kraj
MVDr. Miroslav Šafář /Národní demokracie
 

kraj Vysočina
Zdeněk Kocman / Aliance národních sil
Jihomoravský kraj
Prim. MUDr. Vladimír Kotek Ph.D., MBA / Národní demokracie

odborný lékař a soudní znalec pro urologii a klinickou onkologii

V z d ě l á n í :  Lékařská  fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně  (nyní Masarykova univerzita) – obor všeobecné lékařství;  ukončeno v r. 1984 státní  rigorózní zkouškou;  poté zaměstnán jako lékař na urologické klinice FNsP Pekařská 53 v Brně (nyní Fakultní nemocnice u sv. Anny) až do roku 2001, v tomto období získány specializační atestace v oboru urologie I. i II. stupně a posléze i nadstavbová atestace z klinické onkologie,  v posledních 7 letech na pozici zástupce přednosty urologického oddělení.

Zobrazit více informací
 

Olomoucký kraj
Milan Gybas / platforma Jízdy za svobodu, bez politické příslušnosti
 

Zlínský kraj
Bc. Zdeněk Cekota / Národní demokracie
 

Moravskoslezský kraj
Zdeňka Tymlová  / Aliance národních sil   (příspěvky)

Zdeňka Tymlová zastává mnoho rolí. Profesí je účetní a je také matka, manželka, občanka a bojovnice za to, v co věří, že je správné. Když nesouhlasí s vedením naší země, tak nečeká nečinně doma, až to za nás někdo vyřeší. Řídí se heslem „Když nevidíš světlo, buď světlem“. „Povinností každého z nás je chránit svou zemi tak, jak ji po staletí chránili naši předkové pro nás, pro naše děti a další generace.“ „ A také: buďme šťastní, žijme naplno, ne na úkor druhých a nedovolme druhým žít na úkor náš.“

 

Přehled všech kandidátů naleznete ZDE.