Prorocké slovo k programované vakcinaci a čipizaci

Záležitost je vážná! Přijetím čipu se člověk vzdává vlastní vůle, tedy osobní svobody. Stává se biorobotem. Cílem čipizace je uzavřít do elektronického koncentráku celé lidstvo a postupně ho redukovat o 6 miliard.

Nejde však jen o ztrátu fyzického života. Očipovaný člověk, který dal dobrovolně svou vůli nepřátelům Boha, nemůže už činit pokání a spasit svou duši. Kdo nechce ztratit věčný život a chce být spasen, musí radikálně odmítnout vakcinaci, která v souvislosti s programovanou pandemií nese prvky čipizace. Pokud nezastavíme tuto mašinérii smrti zavčas, nezbude nám, než podstoupit pronásledování, a popřípadě i fyzickou smrt. Aby se národ nedostal do této bezvýchodné situace, je třeba jednat hned. Lhostejnost je dnes odsouzeníhodný zločin.

Jaké je konkrétní východisko?

Příkladem jsou biskupové z Moldávie. Jednotně se obrátili na prezidenta a vládu s nekompromisním požadavkem nedovolit povinnou vakcinaci. Postavili se rovněž proti zavádění 5G, které také souvisí s čipizací a pandemií.

Každý politik a každý biskup ať se proto neprodleně obrátí na prezidenta a vládu a nekompromisně žádá zákaz povinné vakcinace, vnucované v souvislosti s tzv. pandemií.
Každý občan musí přestat věřit lživým mainstreamovým médiím, která v této kritické chvíli manipulují veřejným míněním, zastrašují a vytvářejí umělou paniku z tzv. koronaviru. Veřejně se z ní vysmál prezident Běloruska, kde díky tomu žádná karanténa nebyla. Je třeba vědět, že média a neziskovky a dnes i mnozí zrádní církevní představitelé, jako např. papež-apostata či patriarcha-apostata Kirill, vytvářejí podmínky k sebevraždě církve i národů.

Každý občan je povinen jako minimum napsat dopis vládě s jasným požadavkem zákazu povinné vakcinace. Především občanské organizace jsou povinny s tímto jasným požadavkem vystoupit a vytvářet tlak na vládu s cílem záchrany národa.

Jsme pod hrozbou velkého nebezpečí. Pokud nebude včas vytvořen tlak k zavedení takových vládních opatření, která by zcela znemožnila povinnou vakcinaci, národ se stane rukojmím sebevražedného mechanismu. Lidé se pak už sami neubrání. Konkrétně to znamená, že armáda, policie, justice, zdravotníci, učitelé i děti ve školách budou masově očkováni, tedy čipováni. Této mašinérii nakonec neunikne žádný občan. Kdyby si někdo dělal iluze, že vakcinace ještě nebude mít plně charakter čipizace, a proto není nebezpečná, je na omylu.

V programu totálního zotročení lidstva a jeho redukce má tato plánovaná vakcinace svůj přesný úkol. Je prostředkem, jak vtáhnout lidstvo do sebevražedného mechanismu. Když už bude mašinérie vinou lhostejnosti zodpovědných osobností, církevních představitelů i vlastních občanů spuštěna, jedinec je bezmocný. Rodiče, kteří se pak postaví proti vakcinaci neboli čipizaci svých dětí, budou dáni na psychiatrii či do vězení a děti jim budou vzaty a vakcinovány!

Připravuje se nejkrutější totalita a masová autogenocida. Ještě teď má každý národ šanci vymanit se z tohoto programu smrti. Proto je třeba reagovat hned!

ZDROJ ZDE:

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44167
 

Autor příspěvku: ANS