Kdo a jak dnes připravuje válku – a proti tomu pomoz, kdo můžeš!

Na iDNES.cz čteme jako hlavní zprávu toto:

„Kam dolétnou nové ruské rakety? V dostřelu je celá Evropa včetně Česka. Severoatlantická aliance posílí ochranný deštník proti raketám. Nejen jako celek. O vlastní účinnou ochranu usiluje řada členských zemí na národní úrovni…“

https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-rakety-strely-kalibr-ssc-nato-aliance-dosah-jaderne-obrana.A200702_134416_zpr_nato_inc#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

Zde vám služební novináři (jistěže na daný povel) vysvětlují velkou racionalitu zdánlivě absurdních provokací proti ruským institucím a symbolům v nedávné době. Kdo se divil, jak je možno, že pár chuligánů dokáže strhávat stále vyšší představitele země do spirály válečných štvanic, jejichž důsledkem je jen a pouze znepřátelit nám Rusy, tady má vysvětlení!! Čeká nás rozhodující kolo zápasu proti raketovému velínu, který před desetiletím skončil nikoli naším vítězstvím, nýbrž tím, že Obama věc prostě o pár let odložil. Přijdou s tím co nevidět, a vybrali si prázdninový čas pro největší lumpárny, jak to dávno známe od ničemných státních mocí.

K tomu mohu na základě dosti solidního zkoumání ruských médií dodat, že ruské veřejné mínění je v Putinově éře systematicky zpracováváno k tomu, aby se odstranily všechny zbytky starých představ o „utlačovaných bratrech Slovanech“, jimž jde na pomoc ruský bohatýr… S tím zahajoval 1. světovou válku car a s tím systematicky pracoval Stalin. A nebyla to jen pohádka: například Ostravská operace Sovětské armády 1945 je charakteristická příkazem šetřit v ČSR lid a průmysl.

To je však dnes, za vydatné pomoci českých provokatérů, nahrazováno přípravou ruské veřejnosti na to, že „zrádcům se dostane odplaty„, že všichni ti, které Rusko osvobodilo a kteří je pak zradili a dnes se zařadili mezi jeho nepřátele, musejí být potrestáni jako první: ruskou raketou nikoli mezikontinentální, nýbrž super-raketou na střední vzdálenosti (Kinžálem a dalšími). Vezli je po Rudém náměstí za letošní veliké přehlídky 24. 6. – Atomová smrt zrádcům! Nikoho nebudeme šetřit! To je dnes hlavní nota, která se ozývá z Ruska, a za zvlášť odporný typ zrádce se zásluhou dejvických chuligánů jeví Češi…

Tak zručně, v pravé mezinárodní kooperaci, se dnes připravuje válka! Kdo může, pomoz! 

PhDr. Jan Tesař, historik

Zde: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Tesa%C5%99

 

Autor příspěvku: ANS