Svobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 9. 5. 2024

Téma:

  1. Vláda chce popřít skutečnost, že naší zemi osvobodila Rudá armáda.
  2. Jak probíhaly letošní pietní akty na Olšanských hřbitovech.
  3. Mezinárodní konference o bezpečnosti světové většiny v Moskvě.
  4. Otázky posluchačů

Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 9. 5. 2024

Zaslepenost davu vždy dovede uzurpátory k vítězství

Byl jsem v sobotu 2. 3. v Táboře na akci věnované 10. výročí začátku vysílání Svobodného vysílače. Klobouk dolů před odvahou a námahou, která těm, kteří se podílí na realizaci toho, aby se k lidem dostávaly i jiné verze popisu událostí ve světě i doma, než ty, které jsou všeobecně hlásané ve velkých médiích, neboli, jak se dnes obvykle říká, těch korporátních.

Přečtěte si více o oZaslepenost davu vždy dovede uzurpátory k vítězství