B. K. Patriarchát varuje před hrozbou 5G

Propagace 5G v ČR prozrazuje: Mobilní operátor Vodafone plánuje vypnout 3G sítě v Česku k 31. březnu 2021 a uvolní je pro modernější 5G, které pokryjí větší česká města. Podle Vodafonu se tím zlepší služby pro zákazníky. Sítě 5G začala na začátku července jako první tuzemský operátor nabízet komerčně společnost O2. 5G změní úplně všechno – a půjde o dramatické změny…“ 

Propagační článek se ani v nejmenším nezmiňuje o nebezpečí, které přináší zavádění 5G. Podáváme zde výňatky z odborného článku, který naopak upozorňuje na mimořádně hrozivý dopad 5G na jedince i na celou společnost. (https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html, https://www.badatel.net/mozu-5g-siete-blokovat-okyslicenie-krvi-a-tym-zvysovat-umrtnost-na-covid-19/) 

„Dobře víte, že 5G není rychlý telefon, ale byl vyvinut jako zbraň proti lidem. V mnoha zemích je už zakázán (Japonsko, Izrael, sídlo EU – Brusel…) Položme otázku: Je možné za úmrtí na koronavirus částečně vinit technologii 5G sítí? Ano. Může 5G způsobovat, že krev, obíhající ve vašem těle, není schopna nést kyslík? U pacientů s tzv. koronavirem je obzvlášť děsivé to, že netrpí „virusovým zápalem plic“, ale spíše neschopností absorbovat z krve kyslík anebo jej krví přenášet. Lékař z jednotky intenzivní péče v New York City, Cameron Kyle-Sidell, řekl: ‚Pacienti umírají na nedostatek kyslíku, nikoliv na nakažení plic virovým zápalem plic. Plíce pacientů fungují dobře a umělá plicní ventilace jejich plíce ve skutečnosti poškozuje, když do nich vhání nadměrný tlak.‘ Jak je možné, že všichni tito pacienti mohou mít nedostatek kyslíku, když po technické stránce fungují jejich plíce bezchybně? Musíme nejprve porozumět tomu, jak krev přenáší kyslík. Kyslík se váže na molekuly hemoglobinu – mimochodem molekula hemoglobinu je zázrakem ‚nanotechnologie‘. 5G záření však mění pórovitost buněčných membrán, a tím přes ně umožňuje lehčí pohyb některým molekulám či iontovým prvkům, takže se na hemoglobin naváží dříve než kyslík.

Záření 5G navíc způsobuje i buněčnou toxicitu, uvolňuje v těle peroxynitrity. Jsou to molekuly vyvolávající zápal, které ničí jiné zdravé molekuly, kolující v krvi. Peroxynitrity se tvoří v tělových buňkách při vystavení napětí emitovanému 5G zářením, které je na vaše tělo vyzařováno úzkým kuželem energie o vysoké frekvenci 60GHz. 5G antény zaostřují energii do úzkého paprsku, který vás sleduje.

Tři ze symptomů vystavení působení 5G jsou: 1) nervově-psychiatrické poruchy, 2) neplodnost a 3) oxidační stres (nedostatek kyslíku). Je až nápadně podezřelé, že tyto tři symptomy jsou u pacientů s tzv. koronavirem, který se objevil na území s anténami 5G. Víme též, že 5G záření a jeho účinky na tělové buňky mohou vést k příznakům šílenství, halucinacím a k ještě silnějším změnám osobnosti. Řečeno jinak, 5G je zbraňový systém, který se tváří jako telekomunikační infrastruktura, ale jeho skutečným dopadem je poškozování činnosti lidského mozku a ničení racionality, logiky a zdvořilosti. To se projevuje především u lidí, kteří žijí v hustě osídlených městech s čím dál častějším výskytem věží 5G. To je důvod, proč jste si možná v těch oblastech všimli narůstajícího počtu případů šílenství a ve velkém se šířící duševní poruchy a sebevraždy.
Důležité v tom všem je pochopit, že jakákoliv změna jemné stavby hemoglobinu, způsobená zářením 5G, má za následek, že přestává fungovat jeho schopnost vázat kyslík. Ukazuje se, že nejškodlivější jsou frekvence 5G sítí, které mají právě okolo 60 GHz. Toto se děje všude na světě, kde je v současnosti v činnosti 5G. Řečeno jinak, koronavirus by zdaleka nebyl problémem, kdyby nedošlo k instalování 5G. Záření 5G narušilo strukturu a činnost hemoglobinu v tělech lidí, kteří v městech s 5G žijí.

5G sítěmi lidstvo páchá sebevraždu! Masové rozmísťování 5G antén je pro svět něco jako pakt o sebevraždě. 

A to ani nemluvíme na téma vakcín. Co když jsou vakcíny Billa Gatese záměrně složeny tak, aby obsahovaly toxické látky, které když 5G zvýší pórovitost buněk, dostanou se dovnitř buněk a otráví je? Pro Billa Gatese by to byl jednoduchý způsob, jak dosáhnout svého snu o globální depopulaci. Přitom je to i globální IQ test na zjištění toho, kteří lidé jsou natolik hloupí, aby se postavili do řady a dali se naočkovat tímto zbraňovým systémem rovným eutanázii.“

Všimněte si, jak je tento systém záměrně vytvořen tak, aby jedny zločiny kryly druhé. Nejprve dostanete vakcínu tzv. proti chřipce, všechno se zdá, že je v pořádku. Pak se začnou v zájmu technického pokroku stavět 5G antény, de facto zbraňový systém na depopulaci lidstva, a první, co se stane – záření 5G poškodí buňky tak, že zvýší jejich pórovitost a toxické látky z vakcíny otráví buňky. Protože ale člověk umírá na nedostatek kyslíku, řekne se, že je to virus, a proto je prý třeba vakcinaci. Slibují, že se tak vyřeší tzv. pandemie, ale ještě více tím urychlí toxickou účinnost 5G, a tím i depopulaci planety. 
Tento sebevražedný systém bezprostředně souvisí s čipizací. Je známo, že vakcíny Billa Gatese obsahují nanočástice, které jsou už určitou formou čipu. Přitom se pracuje na vynalezení nanočipu a otevřeně se už propaguje i čipizace RFID. I

„Tím, že žijeme ve světě, ve kterém mají vše pod kontrolou velké technologické společnosti a cenzurují všechny, kdo zpochybňují bezpečnost 5G, zdá se teď pro lidstvo nemožné, aby se z tohoto už spuštěného mechanismu masové sebevraždy vymanilo.“

 

ZDROJ ZDE:

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44145

 

Autor příspěvku: ANS