Volební program Aliance národních sil

s podporou Národní demokracie

 

 

ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU!

více ZDE

 

ANO míru! Vystoupit z NATO!

více ZDE

 

ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství!

více ZDE

 

ANO státnímu podniku pro výstavbu bytů!

více ZDE

 

ANO rychlému oddlužení lidí v exekucích!

více ZDE

 

 

 

Covid-19

Vakcinace je nezákonná. Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi. O pandemii rozhodlo Světové ekonomické fórum, nikoliv WHO!

Zobrazit více informací

 

Zemědělství a životní prostředí

Dokud budeme členem EU, nelze očekávat, že ČR bude potravinově soběstačná! Základní suroviny musí být produkovány, zpracovány a distribuovány na našem území.

Zobrazit více informací

 

Zdravotnictví

Zdraví národa je veřejný statek. Zdravotnictví nesmí působit na základě tržních principů. Je nezbytné zajistit dostupnost kvalitní zdravotní péče všem občanů.

Zobrazit více informací

 

Školství, sport, věda a mládež

Vzdělání je celospolečenským statkem a jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Člověka mohou vychovat jen lidé!

Zobrazit více informací

 

Sociální politika a zaměstnanost

Solidarita napříč generacemi je nezbytným předpokladem existence společnosti. Sociální spravedlnost je základem pro důstojný život.

Zobrazit více informací

 

Kultura

Je nutno ukončit amerikanizaci české kultury a vrátit se zpět k národní identitě, která je to nejcennější, co máme. Kultura má povznášet ducha a ne destruovat!

Zobrazit více informací

 

Průmysl a obchod

Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa a takovou chceme mít. Růst HDP, dosažený okradením národa, ke štěstí nevede!

Zobrazit více informací

 

Státní finance

Musíme vystoupit z MMF a ze Světové banky. Náš vstup po r. 89 byl začátkem konce naší suverenity. Odmítáme vražedný neoliberální kapitalistický systém.

Zobrazit více informací

 

Zahraniční politika

Musíme vystoupit z EU a z NATO! Nyní jsme totiž kolonií a ta nemůže mít vlastní zahraniční politiku. Chceme být neutrálním státem na bázi bilaterálních smluv.

Zobrazit více informací

 

Místní rozvoj a dotace z EU

Takzvané dotace EU jsou pouhým přerozdělováním části peněz, které jsme tam my sami poslali. ČR na členství v EU prodělala nejvíc. Jsme zadluženým krmelcem EU.

Zobrazit více informací

 

Doprava a dopravní infrastruktura

Skončíme s privatizací dopravní infrastruktury! Dopravní politika musí vycházet z potřeb ČR a ne EU! Dopravní infrastruktura musí být ve vlastnictví státu.

Zobrazit více informací

 

Obrana a bezpečnost

Největší bezpečnostní hrozbou je členství v EU a v NATO. Musíme vystoupit, být neutrální, uzavírat bilaterální smlouvy a požádat RF o bezpečnostní deštník.

Zobrazit více informací

 

Spravedlnost a stav justice

Právní řád je nepřehledný, nesrozumitelný a prakticky vylučuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Neorientují se v něm už ani samotní soudci a právníci.

Zobrazit více informací

 

Stav demokracie v ČR

Demokracie nemůže fungovat na základě tzv. „odstupňované rovnosti“ politických stran. O prezentaci stran rozhodují jen peníze a média. To není demokracie!

Zobrazit více informací

 

Společnost a kvalita života

Zákony božské (přírodní) jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze.

Zobrazit více informací

 

 

Volební program ANS s překladem do znakového jazyka. Překládá Karel Redlich.
 

Z volebního programu k poslechu

 

Volební program ke stažení ZDE.


Plán ANS pro rozvoj ČR od roku 2021 do roku 2030

ZDE

 


Volební program Národní demokracie

 

Zkrácený volební program ZDE

Podrobný volební program ZDE

 

 


 

Kompletní program Aliance národních sil ZDE.

Kompletní program Národní demokracie ZDE.