Petice za zrušení pandemického zákona

My, občané České republiky žádáme, aby PS PČR zrušila zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Vláda ČR navrhuje novelu tohoto zákona, jehož platnost měla skončit v únoru letošního roku, avšak navrhovaná novela již nemá omezenou platnost. Vláda dokonce navrhuje, aby možnost vydávat různá opatření platila i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra a přináší nový způsob vyhlašování karantén a izolací. Novela umožňuje, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. Dále je doplněna možnost přikázat testování např. dětem a také možnost stanovit podmínky přítomnosti fyzických osob na pracovišti či ve škole. Karanténa či izolace budou moci být nařizovány telefonem jakousi „vhodnou osobou“. A například i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) krom mnoha podstatných připomínek upozorňuje na to, že podstatná část mimořádných opatření využívá získaných osobních údajů k jiným účelům, než k jakým má být údajně shromažďována.

 

Kompletní podkladové materiály: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC9QHGAEP

Vyjádření ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=50807

Vyjádření vlády ČR ze dne 19. 1. 2022 https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=193830&tmplid=50

 

Petiční výbor ve složení

PhDr. Vladimíra Vítová, Aliance národních sil, předsedkyně

MUDr. Marek Obrtel, Národní domobrana, člen rady

Adam B. Bartoš, Národní demokracie, předseda

Mgr. David Tygr Ploc, MBA, Volný blok, místopředseda pražské organizace

Ing. Jan Kubín, Hnutí Cesta odpovědné společnosti, předseda

David Tesař, Manifest.cz, předseda

Mgr. Ing. Pynelopi Cimprichová, Švýcarská demokracie, místopředsedkyně

Václav Hrabák, Deklarace lékařů

JUDr. Jindřich Rajchl, Trikolora

Jakub Olbert, Chcípl pes, předseda

Jiří Janeček, Jince, Chcípl pes

Antonín Baudyš, Prameny

Mgr. Michal Semín, místopředseda Akce D.O.S.T.

 

Za petiční výbor je oprávněna jednat: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 

Ke stažení i s podpisovým archem ZDE.

Elektronická petice ZDE.

 

Petice za zrušení pandemického zákona