Opakovaná výzva občanům: PETICE – Požadujeme reparace a narovnání vztahů s Německem!

K průběhu petice – Informační list č.1

 

Informační list č.1
V Praze dne 2. 2. 2021

 
Vážení přátelé,

základem našeho usilování jsou cíle, obsažené v petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“, kterou jsme v prosinci roku 2020 odeslali panu Ing. Babišovi, premiéru ČR.

Jedním z dalších následných kroků byl otevřený dopis panu ministru zahraničí T. Petříčkovi, který jsme obsahově vymezili jako „Porušování norem nejen mezinárodního práva některými činiteli „sudetsko“-německými.

Následovat budou i další naše aktivity, zaměřené k dosažení cílů vytýčených uvedenou peticí. Víme, že jde o běh na dlouhou trať plnou překážek. Jsme přesvědčeni, že vytčené cíle můžeme dosáhnout. Podmínkou však je, aby značná část našich spoluobčanů aktivně požadovala, aby naše vláda začala jednat se SRN o zaplacení reparací v době co nejkratší. Již povolební období může být poznamenáno ekonomickými a sociálními krizovými znaky, které zřejmě povedou k dalšímu velkému zadlužení republiky. Zvýšená míra nezaměstnanosti, chudoba a bída budou následovat.

Řešením těchto problémů jsou reparace. S odporem se při svém snažení setkáme zejména u těch, kteří hodlají zachovat současný nerovný vztah k Německu. Budou se snažit informace o našem záchranném úsilí cenzurovat mlčením, budou se snažit nás rozdělovat politicky, sociálně, média hlavního proudu nás nebudou šetřit. S tím i dalším musíme počítat.

Znakem naší petiční akce je její komplexnostobčanský princip. Oslovili jsme nejen vedení tří politických stran, dosud nám souhlasně odpověděla pouze jedna, ale i řadu vlasteneckých spolků. K našemu úsilí se z nich přihlásilo zatím několik skupin. Co nás v minulosti rozdělovalo nebo dosud odděluje, musíme překonat, abychom stanovený cíl dosáhli. V našich řadách jsou stejně vřele vítáni všichni vlastenci levicoví, centrističtí i pravicoví. Jen v této jednotě máme šanci.

Naše petice má mezinárodní rozměr. Bezprostředně se týká i bratří Slováků. SR má totiž nárok na určitou část z německých reparací, které získáme. Obrátili jsme se proto již na některé jednotlivce i subjekty na Slovensku s prosbou, aby si sami zorganizovali petiční hnutí a silou počtu svých petentů ovlivňovali slovenskou vládu k zahájení jednání s námi, ČR, o reparacích a společném postupu v předmětné záležitosti vůči Německu. První odezvy ze Slovenska jsou zatím jen na úrovni vzájemného vyjasňování.

Nezapomeňte, že reparace po Německu žádají Poláci a Řekové. Jsou však i další subjekty mezinárodního práva, které uvažují o náhradě válečných škod, které jim Němci způsobili. Lze předpokládat, že v určité vývojové fázi, za předpokladu, že budeme sami úspěšní, nás mohou podpořit i další evropské státy. K dosažení jejich podpory učiníme po určitém čase postupně všechny možné potřebné kroky.

Budeme se snažit navázat kontakty i s některými spolky polskými, řeckými, srbskými, německými i dalšími. Máte-li možnost, vážení přátelé, přispět k navázání pracovních vztahů s nimi, velmi uvítáme vaše aktivity. Budeme-li úspěšní, naše petice se mohou spojit v jednotnou evropskou petici.

Pokud se, vážení přátelé, rozhodnete jít s námi dlouhou a těžkou cestou, která nás může dovést, jak jsme přesvědčeni, k reparacím, vřele vás vítáme. Prosíme vás o podpisy na petiční arch, prosíme vás o získávání dalších a dalších souputníků. Staňte se „petičními aktivisty“, buďte s námi ve spojení, e-poštou, telefonicky či písemně! Naše adresy jsou na petičním archu.

Informace o novinkách a petičních aktivitách můžete získat na www.ceskenarodnilisty.cz nebo na www.aliancenarodnichsil.cz.

Mailové adresy členů petičního výboru (PV):
Dr. O. Tuleškov: vydavatel@seznam.cz
Dr. V. Vítová, Ph.D.: cmf@centrum.cz
Dr. K. Hais: cmf@centrum.cz

Zdůrazňujeme, že jsme pro rovnost všech států. Stavíme se proti vměšování jednoho státu do vnitřních záležitostí druhého státu. Stojíme na stanovisku, že stát, který svou agresí způsobil škody své oběti, je povinen tyto škody nahradit. Všichni víme, že Německo bylo agresorem a my, i další evropské státy, jsme byli jeho oběťmi. Naše právní nároky vůči SRN, jak jsme přesvědčeni, jsou nesporné, nesporná je i povinnost SRN uhradit nám škody, které nám v důsledku německé agrese vznikly. Žádejme naše příslušné ústavní orgány, aby činily diplomatické i další kroky k získání reparací! A právě k tomu je budeme za použití právních prostředků neustále podněcovat. Dosáhnout toho, aby nám Německo konečně zaplatilo reparace, považujeme v současnosti za jeden z nenaléhavější vlasteneckých úkolů. Těšíme se na spolupráci.

Dr. O. Tuleškov, v.r., člen PV
Dr. V. Vítová, Ph.D., v.r., členka PV
Dr. K. Hais, v.r., člen PV

 
 

Odkazy:

Stránka s peticí – zde

Celý text petice včetně petičního archu k podepisování – zde

 


 
 

Autor příspěvku: ans