Dopis předsedovi Senátu a ministrovi zahraničních věcí ve věci J. Assange

Skupina osobností České republiky napsala otevřený dopis adresovaný ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) ve věci soudu s australským vydavatelem a internetovým aktivistou Julianem Assangem.

Britský soud má 7. září rozhodnout o vydání Assange do Spojených států. »Řada světových osobností včetně mnoha uznávaných právníků vyjadřuje obavy, že v případě J. Assange se jedná o politický proces a že mu ve Spojených státech může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti,« uvádí se v dopise. »K hlavním zásadám, které uplatňujete jménem naší země v zahraniční politice, patří důraz na svobodu slova jako jednoho ze základních principů demokratického zřízení. V případě Juliana Assange hrozí, že bude za dodržování právě těchto hodnot exemplárně potrestán, aby posloužil jako odstrašující případ pro ty, kdo by chtěli šířit pravdu,« napsali signatáři ministru zahraničních věcí. Na šéfa horní komory parlamentu se signatáři obrátili jako na »člověka, který veřejně deklaruje, že obhajoba svobody slova, boj za lidská práva a respektování demokracie kdekoli na světě se pro něj staly životním posláním.«

 

Proto vyzývají oba vysoké činitele, aby oslovili své britské politické protějšky a intervenovali u nich ve smyslu toho, že »svoboda slova je nedělitelná a její potlačování a trestání kdekoliv ve světě ohrožuje nejen víru v demokracii a v dodržování principů právního státu, ale také víru v čestnost a upřímnost politiků, kteří se k těmto zásadám slovně hlásí«.

Podepsáni jsou historik a někdejší diplomat Jaroslav Bašta, sociolog Petr Hampl, sociolog prof. Jan Keller (jenž je současně kontaktní osobou signatářů), politolog prof. Oskar Krejčí, předseda Asociace nezávislých médií a exprezident Policie ČR Stanislav Novotný, lékař Marek Obrtel, spisovatelka Lenka Procházková, sociolog docent Petr Sak, spisovatel a překladatel Michal Semín, bezpečnostní analytik Jan Schneider, historik Josef Skála, básník a předseda Unie českých spisovatelů Karel Sýs, ekonomka docentka Ilona Švihlíková, prorektorka vysoké školy, makroekonom a exnáměstek ministra financí Jaroslav ŠulcAlena Vitásková, novinářka Vladimíra Vítová, herec Ivan Vyskočil, básník Jiří Žáček a docent Petr Žantovský, novinář a spisovatel.


V Ostravě dne 1. 9. 2020

 

Vážený pan

RNDr. Miloš Vystrčil

předseda Senátu PČR

 

Vážený pane předsedo Senátu,

obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti. Dne 7. září má britský soud rozhodnout o vydání australského vydavatele a internetového aktivisty Juliana Assange do Spojených států. Řada světových osobností včetně mnoha uznávaných právníků vyjadřuje obavy, že v případě J. Assange se jedná o politický proces a že mu ve Spojených státech může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti.

Oslovujeme Vás jako člověka, který veřejně deklaruje, že obhajoba svobody slova, boj za lidská práva a respektování demokracie kdekoliv na světě se pro něj staly životním posláním.

S veškerou naléhavostí, která odpovídá závažnosti případu, se na Vás tedy obracíme s výzvou, abyste využil své autority, zachoval se podle svých zásad a intervenoval u svých britských politických protějšků.

Pokud by byl Julian Assange do Spojených států vydán, neohrozilo by to jen jeho život, ale také důvěru mnoha lidí v čestnost politiků a v dodržování těch nejvyšších hodnot, k nimž se Vy osobně za všech okolností hlásíte.

Bc. Jaroslav Bašta, historik, ex-náměstek ministra zahraničních věcí, signatář Charty 77

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog, nositel Medaile za zásluhy o stát

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a vysokoškolský pedagog

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie ČR

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77, nositelka Medaile za zásluhy o stát

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog

Michal Semín, spisovatel a překladatel, ex-ředitel Občanského institutu

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77, nositel Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a vydavatel internetové revue

Ing. Karel Sýs, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů, nositel Medaile za zásluhy o stát

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., ekonomka a vysokoškolská pedagožka

Ing. Jaroslav Šulc, CSc., makroekonom a ex-náměstek ministra financí

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z. s. – Ochrana lidských práv a svobod, nositelka Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., novinářka a předsedkyně Aliance národních sil

MgA. Ivan Vyskočil, herec, nositel Medaile za zásluhy o stát

Jiří Žáček, básník, nositel Medaile za zásluhy o stát

Doc. PhDr. Petr Žantovský, PhD., novinář a spisovatel, nositel Medaile za zásluhy o stát

Kontaktní osoba:

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,

Nerudova 198, Frýdek-Místek 738 01

email: jan.keller@osu.cz

 


 

V Ostravě dne 1. 9. 2020

Vážený pan

Mgr. Tomáš Petříček, PhD.

ministr zahraničních věcí ČR

 

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v naléhavé záležitosti. Dne 7. září má britský soud rozhodnout o vydání australského vydavatele a internetového aktivisty Juliana Assange do Spojených států. Řada světových osobností včetně mnoha uznávaných právníků vyjadřuje obavy, že v případě J. Assange se jedná o politický proces a že mu ve Spojených státech může hrozit za jeho šíření pravdivých informací doživotní vězení, či dokonce trest smrti.

K hlavním zásadám, které uplatňujete jménem naší země v zahraniční politice, patří důraz na svobodu slova jako jednoho ze základních principů demokratického zřízení. V případě Juliana Assange hrozí, že bude za dodržování právě těchto hodnot exemplárně potrestán, aby posloužil jako odstrašující případ pro ty, kdo by chtěli šířit pravdu.

Vyzýváme Vás, abyste oslovil svého britského protějška a se vší naléhavostí mu připomenul, že svoboda slova je nedělitelná a její potlačování a trestání kdekoliv ve světě ohrožuje nejen víru v demokracii a v dodržování principů právního státu, ale také víru v čestnost a upřímnost politiků, kteří se k těmto zásadám slovně hlásí.

Bc. Jaroslav Bašta, historik, ex-náměstek ministra zahraničních věcí, signatář Charty 77

PhDr. Petr Hampl, PhD., sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia,

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog, nositel Medaile za zásluhy o stát

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a vysokoškolský pedagog

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie ČR

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77, nositelka Medaile za zásluhy o stát

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog a vysokoškolský pedagog

Michal Semín, spisovatel a překladatel, exředitel Občanského institutu

Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77, nositel Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a vydavatel internetové revue

Ing. Karel Sýs, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů, nositel Medaile za zásluhy o stát

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., ekonomka a vysokoškolská pedagožka Ing. Jaroslav Šulc, CSc., makroekonom a exnáměstek ministra financí

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z. s. – Ochrana lidských práv a svobod, nositelka Medaile za zásluhy o stát

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., novinářka a předsedkyně Aliance národních sil

MgA. Ivan Vyskočil, herec, nositel Medaile za zásluhy o stát

Jiří Žáček, básník, nositel Medaile za zásluhy o stát

Doc. PhDr. Petr Žantovský, PhD., novinář a spisovatel, nositel Medaile za zásluhy o stát

 


Kontaktní osoba:

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,

Nerudova 198, Frýdek-Místek 738 01

email: jan.keller@osu.cz

 

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/54191786

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil