Bývalý člen ANS I. Kratochvíl převzal peněžní dar ANS od spolku ZEM – DOM.

Spolek ZEM-DOM předal peníze bývalému členu I. Kratochvílovi na základě darovací smlouvy, kterou pan Kratochvíl akceptoval a podepsal již 7. 7. 2021 Předání peněz pro pana Přemysla Hadravu, který je bohužel stále ve vazbě, je ze strany spolku ZEM – DOM v řešení.

Přečtěte si více o oBývalý člen ANS I. Kratochvíl převzal peněžní dar ANS od spolku ZEM – DOM.

Hoši, to jste ale mohli říct hned…

…Karle, Vláďo a Ivane. Měli jste dát jasně najevo, že smysluplná mravenčí práce při záchraně Republiky a našeho národa je vaší prioritou jen tehdy, když u toho jsou i presstitutní štáby, světla ramp a minimálně v jednom případě i každá kačka dobrá. Přečtěte si více o oHoši, to jste ale mohli říct hned…

Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

Členové ANS se dne 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Jelikož  byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Přečtěte si více o oStanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

Darovací smlouva ANS spolku ZEM – DOM

Členové ANS se 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Protože byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Přečtěte si více o oDarovací smlouva ANS spolku ZEM – DOM