Služte vlasti za průměrnou mzdu, politici!

Jestlipak nějaká politická partaj zvedne takové téma v předvolebních kláních do budoucích parlamentních voleb? Zdali se některý ze současných prezidentských kandidátů zaváže pobírat z prezidentského platu částku rovnou průměrné měsíční mzdě a zbytek věnovat na dobročinné účely?

Přečtěte si více o oSlužte vlasti za průměrnou mzdu, politici!

Probíhá rušení přímé volby prezidenta?

Nebo snad dokonce rušení exekutivy České republiky, kdy se připravuje (nepříliš) skrytě zrušení beztak chabé Ústavy? Či snad fialové komando na svých legislativních pozicích dostalo od svých loutkovodičů pokyny ke zrušení zbytku Československa a definitivní vymazání nějaké té politické subjektivity ve prospěch úžasné šprechtící veleříše?

Přečtěte si více o oProbíhá rušení přímé volby prezidenta?