Návrh na vyslovení nesouhlasu PS PČR s prodloužením nouzového stavu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, žádáme Vaším prostřednictvím všechny poslance, aby se seznámili s námi předloženými argumenty a aby nesouhlasili s prodloužením nouzového stavu.

Přečtěte si více o oNávrh na vyslovení nesouhlasu PS PČR s prodloužením nouzového stavu.

5. CELOSTÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

V sobotu 14. 11. 2020 se uskutečnilo 5. Celostátní shromáždění Aliance národních sil. Vzhledem k nedůvodným vládním omezením bylo shromáždění organizováno se sníženým počtem delegátů ze sedmi krajů, kde má Aliance národních sil své organizace – kluby.

Přečtěte si více o o5. CELOSTÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

17. listopad – DEN STÁDNÍ HLOUPOSTI?

Předsednictvo ANS dnes dalo kytici uvadlého mahonu – tedy pichlavé rostliny, která se dává do pohřebních věnců – na dveře Knihovny Václava Havla v Praze. Na černé stuze byla parafráze veršů slavného českého básníka: “Na tvůj hrob, “REVOLUCE SAMETOVÁ”,  včerejší a pošetilá.”

Přečtěte si více o o17. listopad – DEN STÁDNÍ HLOUPOSTI?

Zamítnutí stížnosti ANS a Jednotných na neplatnost voleb do senátu.

Citace z textu:

Navrhovatelé obecně uvádí, že neparlamentní strany, respektive jejich kandidáti, neměli v mediálním prostoru stejnou možnost prezentovat své názory jako kandidáti parlamentních stran. Tento stav je však v obecné rovině v souladu se zákonem, neboť zohledňuje reálné postavení těchto subjektů v politickém a společenském životě.

Přečtěte si více o oZamítnutí stížnosti ANS a Jednotných na neplatnost voleb do senátu.

28. říjen 2020 a naše suverenita.

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát. Ovšem v tuto chvíli není vůbec vyloučeno, že za pár chvil nemusí být po našem státu už ani památky. Kontinuita historie a ducha národa je totiž systematicky narušována. Obyvatelstvo je ohlupováno. Stále je vše „nové“: nové interpretace historie, nové problémy, nové elity a cílené odstavování starší generace, která má (prý bohužel) životní zkušenosti a paměť. 

Přečtěte si více o o28. říjen 2020 a naše suverenita.

Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 1.10.2020

Hosté: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS Ing. Ivan Kratochvíl, pplk., v.v. Vladimír Štádler     https://www.svobodny-vysilac.cz/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-01-Vladim%C3%ADra-V%C3%ADtov%C3%A1_Karel-Hais_Vladim%C3%ADr-Prinke_Ivan-Kratochv%C3%ADl_Vladim%C3%ADr-%C5%A0t%C3%A1dler_Koment%C3%A1%C5%99e-ANS_127-min.mp3   Záznam pořadu na stránkách Svobodného vysílače CS – ZDE          

Zdravice ANS na setkání  SVCS, Kolín 3.10.2020

Svobodný vysílač se v České republice podílí na utváření nového informačního prostředí. A tím se podílí nejen na řízení informačního procesu, ale i celé společnosti. A to je výborná zpráva, protože jak známo „proces řízení je procesem informačním“.  Šíření informací skrze Svobodný vysílač je tedy skutečným řízením, na němž se podílí i všichni ti, kteří ho poslouchají a informace sami dále šíří. A je nutné šířit pravdivé a nezkreslené informace, které motivují lidi k určitému chování a jednání.

Přečtěte si více o oZdravice ANS na setkání  SVCS, Kolín 3.10.2020

Čechy bez Čechů přežijí, ale Češi nepřežijí bez České republiky!

Proč je  lepší volit než nevolit.

Nejprve si musíme říci, co chceme. Chceme, abychom byli suverénní, soběstačný a bezpečný stát? Pokud ano, tak MUSÍME VYSTOUPIT Z EU  I NATO A TO OKAMŽITĚ! Článek 50 Lisabonské smlouvy nehovoří o referendu. Volby jsou víc než referendum a navíc při stávající Ústavě ČR, kdy je legislativa EU nadřazena té naší národní, tak to ani není možné. I kdyby referendum proběhlo a všichni byli pro vystoupení z EU, zasáhl by Ústavní soud a referendum zrušil!

Přečtěte si více o oČechy bez Čechů přežijí, ale Češi nepřežijí bez České republiky!