Bývalý člen ANS I. Kratochvíl převzal peněžní dar ANS od spolku ZEM – DOM.

Spolek ZEM-DOM předal peníze bývalému členu I. Kratochvílovi na základě darovací smlouvy, kterou pan Kratochvíl akceptoval a podepsal již 7. 7. 2021 Předání peněz pro pana Přemysla Hadravu, který je bohužel stále ve vazbě, je ze strany spolku ZEM – DOM v řešení.

Vyhlášení finanční sbírky na I. Kratochvíla a ostatních ve vysílání Svobodného vysílače dne 22. 4. 2021: 33 minuta vysílání – vyhlášení K. Haisem, 1 h 12 minuta – dotaz posluchačky – odpověď K. Haise “obhajoba”.

https://aliancenarodnichsil.cz/svobodny-vysilac-cs-22-4-2021/#more-10836

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Darovací smlouva ANS spolku ZEM – DOM

Zpráva ANS ze dne 29.6.2021 ZDE: https://aliancenarodnichsil.cz/darovaci-smlouva-ans-spolku-zem-dom/

Členové ANS se 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Protože byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Citace ze smlouvy:

„Dar je určen z 50 % Ing. Ivanu Kratochvílovi a z 50 % Přemyslu Ivanovi Hadravovi. ANS podala Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojenou s návrhem na přijetí společenské záruky na Policii ČR – viz Příloha. Dary byly příznivci ANS zaslány na účet ANS a vždy u nich bylo napsáno DAR – OBHAJOBA (viz transparentní účet ANS pro dary). K dnešnímu datu celková částka činí čtyřicet pět tisíc korun českých.“

Peníze, které doposud přišly na transparentní účet pod názvem DAR – OBHAJOBA, činí celkově 45 000 Kč a byly postupně převáděny z transparentního účtu ANS na provozní účet ANS, ze kterého pak byly zaslány spolku ZEM – DOM. Podle zákona o hospodaření politických stran a hnutí musí každá politická strana činit kroky tímto daným způsobem  – při konkrétním vyúčtování se totiž vychází vždy z provozního účtu.

Veškeré další případné finance na OBHAJOBU zasílejte na účet spolku ZEM – DOM číslo účtu: 9428102017 / 2010.

 

Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS