Prohlášení ANS ke lživému nactiutrhání V. Kapala

Na Svobodném rádiu Vladimír Kapal a někteří jeho hosté lživě a opakovaně obvinili ANS, že de facto podvodně vybírá peníze na podporu svého místopředsedy Ivana Kratochvíla, kterého zatkli dne 21. 4. 2021 detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v jeho bytě na panelákovém sídlišti ve Slaném. Ivan Kratochvíl je totiž předsedou spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, který má sídlo na jeho adrese.

Navíc V. Kapal sám ve svém vysílání prohlásil, že založení konta pro sbírku je velmi složité a on na to nemá čas. Svobodné rádio však může kdykoliv sbírku pro svého „kámoše“ – jak V. Kapal v éteru nazývá našeho kolegu – kdykoliv vyhlásit. Ovšem V. Kapal tak neučinil. Zato však na ostatní kydá špínu – to mu jde velice dobře.

DAROVACÍ AKCE JE K DNEŠNÍMU DNI UKONČENA. Na obhajobu přišel ve dnech 22. 4. – 19. 5. 2021 obnos ve výši 40 500 Kč. Prohlašujeme, že všechny zaslané peníze na podporu trestně stíhaných v této kauze jsou k dohledání na transparentním účtu ANS – zde a je u nich vždy napsáno dar – obhajoba.

Velmi děkujeme všem, kteří se nebáli podpořit finančně lidi v nouzi. V. Kapal tak však neučinil! Peníze budou použity na obhajobu PO SKONČENÍ VYŠETŘOVÁNÍ – až bude známo, čeho konkrétně se obvinění týkají.

Dehonestaci ANS, pomluvy a poškozování dobrého jména předsedkyně ANS Vladimíry Vítové a 1. místopředsedy Karla Haise budeme řešit právní cestou.

Předsednictvo ANS

 

Vyjádření ANS na Svobodném vysílači CSzde

Wikipedie – Vladimíra Vítovázde

§ § §

Restituce dobré pověsti a cti bližního
římskokatolický a právní výklad

Čest a dobré jméno jsou významnými sociálními dobry, jejich zničení postihuje člověka často citelněji než ztráta majetku nebo zdraví. V němčině se pomluva a nactiutrhání nazývají také „Rufmord“ – vražda dobrého jména. Proto povinnost restituce v těchto případech je zvlášť naléhavá.

Kdo se dopustil pomluvy (difamace) v pravém významu toho slova (v lidové řeči bývá často výraz „pomluva“ používán ve významu nactiutrhání), je povinen ji odvolat, i kdyby tím odvoláním měl být sám poškozen.

Detractor (nactiutrhač) je povinen snažit se podle svých možností napravit způsobenou škodu na cti bližního.

Kdo se difamací provinil, je povinen ji napravit před okruhem posluchačů, před kterými byla difamace vyřčena. Veřejná difamace musí být napravena veřejně, písemná písemně, difamace v mediích musí být napravena toutéž mediální cestou.

 

Pomluvy V. Kapala 17. 5. 2021 jsou zde:

 

Pomluvy V. Kapala a M. Kollera 18. 5. 2021 jsou zde:

 

Další ostrá vyjádření V. Kapala a M. Kollera 1. 6. 2021:

 


  
  

Autor příspěvku: ans