Hoši, to jste ale mohli říct hned…

…Karle, Vláďo a Ivane. Měli jste dát jasně najevo, že smysluplná mravenčí práce při záchraně Republiky a našeho národa je vaší prioritou jen tehdy, když u toho jsou i presstitutní štáby, světla ramp a minimálně v jednom případě i každá kačka dobrá. Přečtěte si více o oHoši, to jste ale mohli říct hned…

Svobodný vysílač CS – 3. 6. 2021

Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Téma:

  • ▪ představení slovenské ANS,
  • ▪ informace o politické situaci na Slovensku – co se tam děje (očkování, vojska NATO, ekonomika
  • ▪ česká vláda zůstává
  • ▪ čeští poslanci se nechtějí nechat očkovat
  • ▪ Aktuality české ANS – pozvánky atd.

Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – 3. 6. 2021

Prohlášení Aliance národních sil k současné situaci v neparlamentní opozici.

V posledních letech se započala formovat neparlamentní opozice, jako výraz nespojenosti občanů s vládní politikou. Jednotliví protagonisté mnohdy navazovali na historické subjekty a snažili se dávno vyčpělá témata aplikovat na dnešní dobu. Vedle nich se začaly utvářet i nové celky s novými myšlenkami – od idealistických, náboženských až po pragmatické názory. Většina z nich ale uvízla na poli vnitrostátních problémů a dějů. Nedostatečně zohledňovaly světové názorové pohyby, přelévání vlivových center, jejich vliv na naše vnitřní záležitosti a možný budoucí vývoj České republiky.

Přečtěte si více o oProhlášení Aliance národních sil k současné situaci v neparlamentní opozici.