Bývalý člen ANS I. Kratochvíl převzal peněžní dar ANS od spolku ZEM – DOM.

Spolek ZEM-DOM předal peníze bývalému členu I. Kratochvílovi na základě darovací smlouvy, kterou pan Kratochvíl akceptoval a podepsal již 7. 7. 2021 Předání peněz pro pana Přemysla Hadravu, který je bohužel stále ve vazbě, je ze strany spolku ZEM – DOM v řešení.

Přečtěte si více o oBývalý člen ANS I. Kratochvíl převzal peněžní dar ANS od spolku ZEM – DOM.

ANS podá trestní oznámení na Vladimíra Kapala ze Svobodného rádia pro trestný čin pomluvy.

Vladimír Kapal, člen výboru spolku Svobodné rádio

https://rejstrik.penize.cz/04639855-spolek-svobodne-radio

Vladimír Kapal již několik let veřejně dehonestuje PhDr. Vladimíru Vítovou, Ph.D., předsedkyni politického hnutí Aliance národních sil a v posledním měsíci i členy Aliance národních sil. Tím se dopustil trestného činu pomluvy dle § 184 zákona č. 40/2009. Sb.

Přečtěte si více o oANS podá trestní oznámení na Vladimíra Kapala ze Svobodného rádia pro trestný čin pomluvy.

Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

Členové ANS se dne 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Jelikož  byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Přečtěte si více o oStanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.