ALIANCI ZA NEZÁVISLOST ČR nesahají ostatní politické subjekty ani po kolena!

AZN ČR je spojení pěti vlasteneckých stran, které mají dlouhou a odvážnou historii. Také jsou součástí politické platformy za vystoupení z EU a NATO (přímo a bez referenda – viz EU Lisabonská smlouva čl. 50 a NATO Washingtonská smlouva čl. 13). Přečtěte si více o oALIANCI ZA NEZÁVISLOST ČR nesahají ostatní politické subjekty ani po kolena!

Pozvánka na demonstraci před Generálním štábem

Dne 13.3.2024 pořádáme od 15:00 hod. do 17:00 hod. demonstraci před Generálním štábem Armády ČR na stanici metra Dejvická Praha 6 na protest proti zatahování České republiky Fialovou vládou do války na Ukrajině. Nesouhlasíme s jakoukoliv formou vojenských odvodů v naší republice a postavíme se nesmlouvavě proti jakémukoliv pokusu o vyslání českých vojáků do této války USA proti Rusku, prostřednictvím Ukrajinců.

Přečtěte si více o oPozvánka na demonstraci před Generálním štábem

Podpora J. Assange – pozvánka na 15.2.2024

Aliance národních sil, Národní demokracie a Holešovská výzva společně vyjadřují protest proti trýznivému věznění Juliana Assange ve Velké Británii a to z důvodů jeho pravdivého informování světové veřejnosti o zločinech USA spáchaných na občanech Iráku a Afghánistanu.

Přečtěte si více o oPodpora J. Assange – pozvánka na 15.2.2024

Odpovědi členů platformy „Aliance za nezávislost ČR“ na výzvu L. Vrabela ke spojení do evropských voleb

Praha 26. 11. 2023

Dobrý den pane předsedo Vrabele,

Přečtěte si více o oOdpovědi členů platformy „Aliance za nezávislost ČR“ na výzvu L. Vrabela ke spojení do evropských voleb

Pozdrav ANS na sněmu Národní demokracie

ANS se dne 21. 1. 2023 v rámci vzájemné spolupráce zúčastnila VI. řádného sněmu Národní demokracie v Praze na Novotného lávce. Na jednání zazněl příslib další spolupráce ANS a ND. Byla vyjádřena podpora Andreji Babišovi ve 2. kole prezidentských voleb. Stěžejním tématem byla probíhající fašizace české společnosti a hrozící aktivní zapojení ČR ve válce proti Ruské federaci na území Ukrajiny. Zdravici předsedkyně ANS přednesla paní Věra Bouřová, tajemnice ANS.

Přečtěte si více o oPozdrav ANS na sněmu Národní demokracie

Přelud zvaný vláda odborníků

Patří již k běžnému koloritu západních států a jejich liberálně demokratického zřízení, že prakticky všechny deklarované pilíře jejich fungování vytvářejí pouhou iluzi krásné a vzdušné stavby, za níž se skrývá obludná kobka svírající a zotročující své obyvatele v zájmu někoho docela jiného. Ať už mluvíme o volném trhu, lidských právech, svobodě individua, občanské společnosti, nebo právním státě, vždy jsme ve vleku přeludu, jehož vnější či dojmová stránka a způsob, jak je vykládán před veřejností, jsou zcela něco jiného než jeho skutečný účinek na fungování společnosti jako takové. Naprosto stejný charakter má i „lék na neschopnost politiků“ nesoucí název „vláda odborníků“.

Přečtěte si více o oPřelud zvaný vláda odborníků

SPOLEČNÉ STANOVISKO NÁRODNÍ DEMOKRACIE A ALIANCE NÁRODNÍCH SIL KE KONFLIKTU NA UKRAJINĚ, 24. ÚNORA 2022

Kroky Ruska, zahájené 22. února 2022 uznáním Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a následné bojové akce na vybrané vojenské objekty Ukrajiny, jsou opožděným důsledkem nedodržení slibů Západu při rozpuštění Varšavské smlouvy. Rusku bylo „podáním ruky“ západních představitelů slíbeno, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Tento slib však NATO nesplnilo a od roku 1990 proběhlo již pět vln rozšiřování směrem k Rusku, a to v případě Pobaltských republik přímo na ruské hranice. Ruská bezpečnost je tímto postupem Západu vážně ohrožena.

Přečtěte si více o oSPOLEČNÉ STANOVISKO NÁRODNÍ DEMOKRACIE A ALIANCE NÁRODNÍCH SIL KE KONFLIKTU NA UKRAJINĚ, 24. ÚNORA 2022