MORÁLNÍ OBŽALOBA VLÁDNÍCH POSLANCŮ, kteří schválili pandemický zákon. JSTE HROBAŘI NAŠÍ ZEMĚ!

Vládní poslanci, necháváte nás – odpůrce pandemického zákona – stát před PS PČR jako žebráky, protože s námi odmítáte jednat. A vysmíváte se, když nám nezbývá nic jiného, než před PS PČR křičet a tlouct […]

Globalisté pro lidstvo připravují bio-eko-technofašismus, ale my jim musíme sypat písek do soukolí!

Světová válka je s ohledem na jaderné zbraně nemožná.  Avšak tzv. „horká“ válka není jediným možným typem sociální katastrofy. Existují i jiné typy. Například v roce 2010 Jacques Attali (poradce prezidenta francouzského Mitteranda) řekl, že pandemie usnadní přechod k novému světovému řádu. To, co se odehrává poslední dva roky, je metoda sociální války špiček proti masám.

Přečtěte si více o oGlobalisté pro lidstvo připravují bio-eko-technofašismus, ale my jim musíme sypat písek do soukolí!