Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29. 6. 2021 v 19:00 hod.

Členové ANS se dne 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na  Svobodném rádiu. Jelikož  byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Pořad k poslechu ZDE.

Dar v celkové výši 45 000 Kč je určen z 50 % Ing. Ivanu Kratochvílovi a z 50 % Přemyslu Ivanovi Hadravovi. ANS podala Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojenou s návrhem na přijetí společenské záruky na Policii ČR. Dary byly příznivci ANS zaslány na účet ANS a vždy u nich bylo napsáno DAR – OBHAJOBA (viz transparentní účet ANS pro dary).

Peníze, které přišly k datu 28. 6. 2021 na transparentní účet pod názvem DAR – OBHAJOBA, činí celkově 43 600 Kč a byly postupně převáděny z transparentního účtu ANS na provozní účet ANS, ze kterého pak byly zaslány spolku ZEM – DOM. Podle zákona o hospodaření politických stran a hnutí musí každá politická strana činit kroky tímto daným způsobem  – při konkrétním vyúčtování se totiž vychází vždy z provozního účtu.

Vyhlášení finanční sbírky na I. Kratochvíla a ostatních ve vysílání Svobodného vysílače dne 22. 4. 2021: 33 minuta vysílání – vyhlášení K. Haisem, 1 h 12 minuta – dotaz posluchačky – odpověď K. Haise „obhajoba“.

https://aliancenarodnichsil.cz/svobodny-vysilac-cs-22-4-2021/#more-10836

  Co se týče tzv. „výměny“ krajských předsedů, o kterých hovořil I. Kratochvíl, tak došlo k tomu, že kandidátka ANS, která byla pověřena řízením Krajského klubu ANS Zlín, nemohla naplnit požadavek Stanov ANS, čl. 9 – tedy předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, že nebyla odsouzena za trestný čin a není proti ní vedeno trestní stíhání, a proto sama z ANS odešla. Řízením tohoto krajského klubu byla pověřena její kolegyně.

 

        

V Praze dne 29. 6. 2021                                                                               Předsednictvo ANS

 

 

 

 

PŘÍLOHA – citace ze společenské záruky

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

 

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

 

VĚC: Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojená s návrhem na přijetí společenské záruky.

 

Na základě § 71a ve spojení s § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu dáváme žádost o propuštění obviněných návrh na přijetí písemného slibu a společenské záruky, jako náhrady vazebního způsobu vedení trestního stíhání obviněných:

 

·         Ivana Kratochvíla

 

·         Přemysla Ivana Hadravy

 

Dáváme společenskou záruku, že výše uvedení obvinění povedou řádný život, zejména že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodrží omezení, která se mu uloží.

 

 

V Praze dne 22. 4. 2021                             S úctou                 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

0 0 hlasů
Ohodnoťte článek