Svobodný vysílač CS – 20. 5. 2021

Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Téma:

  • ▪ Máme věřit průzkumům veřejného mínění?

Hosté:

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • JUDr. Karel Hais, první místopředseda ANS
  • Mgr. Marek Adam, předseda kraj. klubu Jižní Čechy

 
 

Audiozáznam pořadu v archivu Svobodného vysílače CS

 


  
  

Autor příspěvku: ans