Prohlášení Aliance národních sil k současné situaci v neparlamentní opozici.

V posledních letech se započala formovat neparlamentní opozice, jako výraz nespojenosti občanů s vládní politikou. Jednotliví protagonisté mnohdy navazovali na historické subjekty a snažili se dávno vyčpělá témata aplikovat na dnešní dobu. Vedle nich se začaly utvářet i nové celky s novými myšlenkami – od idealistických, náboženských až po pragmatické názory. Většina z nich ale uvízla na poli vnitrostátních problémů a dějů. Nedostatečně zohledňovaly světové názorové pohyby, přelévání vlivových center, jejich vliv na naše vnitřní záležitosti a možný budoucí vývoj České republiky.

V tomto kvasu vznikla i Aliance národních sil. Už samotný název dával naději, že se bude jednat o politický subjekt, který nabízí společnou práci na vygenerování myšlenkového proudu, který bude – na pozadí světových a vnitrostátních událostí – schopen ovlivnit opoziční scénu. Vedle pozitivních jevů to však v mnoha případech vyvolalo odpor některých osobností, neboť si začaly uvědomovat, že ztrácí svou hegemonii ve veřejném prostoru.

Z těchto důvodů začaly tyto osobnosti vytvářet různá neformální sdružení. Ta sice nepřinášela nové myšlenky, nový způsob spolupráce ani pohled do budoucnosti, ale zaměřila se na pouhé formální téma spolupráce – tedy pod jejich vedením soustředit mnohdy nesourodé celky pod jednu hlavičku, pochopitelně pod jejich osobním vedením.

Tento způsob politiky však ANS jednoznačně odmítla a to vyvolalo další pnutí a výpady proti jejím členům a někdy i proti ANS jako celku. Mnozí mluvčí různých kulatých stolů, mediálních internetových rádií a televizí začali vypouštět zlověstná prohlášení, která mají zakrýt jejich nedostatečné pochopení a omyly v orientaci v politice.

Najednou se vyrojila spousta „analytiků, praktiků, známých tváří“, kteří sice nepřekročili liberální politiku kapitalismu, ale o to více se zaměřili na osobní výpady. Uhlazují a upravují uvedenou ideologii a v podstatě ochraňují současnou loutkovou vládu a politickou representaci. Pod heslem „patříme na západ“ ospravedlňují neokoloniální politiku USA a jejího vazala – EU. Pod rouškou obtížnosti – ba nemožnosti udělat zásadní reformu v naší i v zahraniční politice – začali vytvářet různé pokroucené a nesmyslné cesty k naší budoucnosti.

Takže kromě vládních stran, demobloku a zbytku parlamentní opozice vznikla v rámci mimoparlamentní opozice ještě jakási druhá fronty, jejímiž členy jsou opatrní kariéristé. Ti v opozici vidí jen místo pro své uplatnění a dokonce se nestydí zviditelňovat na jakýchkoliv tématech, která jsou po ruce.

Zde jeden příklad. Po zatčení místopředsedy ANS Ivana Kratochvíla dne 21. 4. 2021 detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu v jeho bytě v panelákovém sídlišti ve Slaném (neboť I. Kratochvíl je předsedou spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, který má sídlo na jeho adrese) se okamžitě rozjela kampaň na zviditelnění některých politiků a analytiků na vlnách Svobodného rádia, které vede Vladimír Kapal. Začal své posluchačstvo masírovat v tom, jak jenom on a jeho hosté zahájili záchrannou akci ve prospěch I. Kratochvíla, jak Aliance národních sil nedělá vůbec nic pro jeho očištění, ačkoliv je jejím členem atd.

Jaká je ale skutečná realita, tak na to se můžete podívat ZDE:

V. Kapal dokonce veřejně prohlásil na Svobodném rádiu, že „…..hledá cestičky“, jak svému příteli I. Kratochvílovi pomoci. Přitom si musel být dobře vědom, že právě tzv. „hledání cestiček“ je obecně vždy jeden z důvodů vazby – aby totiž obviněný nemařil vyšetřování. Proč to tedy vlastně řekl?

Aliance národních sil se proti „ hledání cestiček“ naopak důrazně ohrazuje. Její vyjadřovaní a způsob obrany nespravedlivě stíhaných je veden dvěma zásadními směry.

Zaprvé se opíráme o zákonem dané právo, aby se obviněnému dostalo spravedlivého projednávání jeho případu, včetně přípravného řízení. To předpokládá i značné finanční prostředky na obhájce. Proto jsme uspořádali darovací akci.

A zadruhé ve svých politických postojích jasně deklarujeme, že se jedná o politicky motivovaný akt.

Tudíž jednáme transparentně a veřejně.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS