Svobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 11.7.2024

Téma:
1) NE NATO – ANO MÍRU!
2) Summit NATO ve Washingtonu
3) Novinky z mezinárodní politiky, které ovlivňují život v ČR
4) V září budou krajské a senátorské volby
Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 11.7.2024

NATO způsobuje utrpení ve jménu lidských práv a dělá to za podpory prozápadních médií-spoluviníků

Ve dnech 9. až 11. července 2024 se ve Washingtonu koná summit NATO, jehož se zúčastní i český prezident. P. Pavel odletěl na místo činu v předvečer jednání, a právě proto se dne 8. července konala na Klárově v Praze demonstrace NE NATO! – ANO MÍRU! Přečtěte si více o oNATO způsobuje utrpení ve jménu lidských práv a dělá to za podpory prozápadních médií-spoluviníků

Pražské jaro 1968 bylo státním převratem s cílem umožnit USA posunout se přímo k hranicím SSSR.

V celém Pražském jaru 1968 tak šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátčíků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA.

Přečtěte si více o oPražské jaro 1968 bylo státním převratem s cílem umožnit USA posunout se přímo k hranicím SSSR.