Svobodný vysílač CS – 13. 5. 2021

Komentáře ANS k aktuálnímu dění

Téma:

  • ▪ Snahy o zkreslení historie – proběhly oslavy osvobození
  • ▪ Česko-ruské vztahy
  • ▪ Průjezd vojsk NATO přes ČR
  • ▪ Novinky z mezinárodní politiky

Hosté:

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • JUDr. Karel Hais, první místopředseda ANS

 
 

Audiozáznam pořadu v archivu Svobodného vysílače CS

 


  
  

Autor příspěvku: ans