O Českých národních zájmech

Konkretizace českých národních zájmů směřuje k obnově suverenity našeho národního státu, k zajištění jeho skutečné (a nikoliv jen falešně deklarované) bezpečnosti, k obnově jeho pozice na mezinárodní scéně, k restrukturalizaci a obnově české ekonomiky, a tudíž i k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního státu a podpory vzdělanosti a kultury v naší zemi.

Přečtěte si více o oO Českých národních zájmech