O Českých národních zájmech

Konkretizace českých národních zájmů směřuje k obnově suverenity našeho národního státu, k zajištění jeho skutečné (a nikoliv jen falešně deklarované) bezpečnosti, k obnově jeho pozice na mezinárodní scéně, k restrukturalizaci a obnově české ekonomiky, a tudíž i k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního státu a podpory vzdělanosti a kultury v naší zemi.

Přečtěte si více o oO Českých národních zájmech

Ohrožování existence národního státu

Historie je mezioborovou vědeckou disciplínou a výklad dějin jednotlivých národů a států vždy provází mnoho protichůdných názorů. Každý národ má své reky, vítězství a prohry, které jsou v paměti národa zachyceny v legendách, pověstech či pohádkách s nutným vyústěním k poučení nebo k upevnění sebevědomí skupiny lidí, kterou nazýváme národ.

Přečtěte si více o oOhrožování existence národního státu