Prosím poníženě o přijetí…

Tak nějak lze interpretovat  vyčkávání amerického místodržícího, staatspräsidenta protektorátu Deutschland po přistání v emirátu Katar. Frank-Walter Steimeier, jenž přijel osobně prosit o propuštění německých rukojmí z rukou palestinských teroristů, vypadal na schůdcích letadla vskutku politováníhodně. Přečtěte si více o oProsím poníženě o přijetí…

Jak vznikla Spolková republika Německo.

Takzvaný Den německé jednoty je oslavou připojení NDR k SRN. Podle Wikipedie se tak nově vzniklé spolkové země Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko a Berlín připojily k působnosti Základního zákona podle článku […]

Praha – Moskva. 75 let vítězství, 75 let paměti, dne 6.5.2020

18. září loňského roku schválil Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Dokument má číslo 2019/2819

JEDNÁ SE O TRESTUHODNÉ USNESENÍ EP, KTERÉ PŘEPISUJE HISTORICKOU SKUTEČNOST.

Text deklarace je v rozporu se základními historickými fakty a obsahuje demagogická tvrzení o tom, že SSSR byl spoluviníkem II. Světové války. Přečtěte si více o oPraha – Moskva. 75 let vítězství, 75 let paměti, dne 6.5.2020