Svobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 29. 2. 2024

Komentáře k aktuálnímu dění v České republice, Evropě i ve světě. 

Přečtěte si více o oSvobodný vysílač CS – Komentáře ANS k aktuálnímu dění – 29. 2. 2024

Jak vláda likviduje moderní zemědělství

Vláda zavedla změnu podpory zemědělců, která má silně negativní dopady na možnosti čerpání dotací u větších zemědělských firem. V návaznosti na článek, ve kterém jsem sdělil skutečnost, že došlo k poklesu dotační podpory zemědělců a ohrožení jejich existence, dnes budu demonstrovat snahu o likvidaci větších zemědělských firem. Nebudeme se bavit o agrobaronech majících desetitisíce hektarů, kteří dokázali propojit zemědělskou prvovýrobu s finálním trhem např. ve formě pečiva, mléčných a masných výrobků atp. na pultě obchodů, ale o středních a větších (i velkých) zemědělcích, kteří zajišťují významnou část zemědělské produkce v ČR.

Přečtěte si více o oJak vláda likviduje moderní zemědělství