Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán.

„Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán…. Největší úpadek českého národa nastal, když k senátním volbám nešlo 81% oprávněných voličů… tím spáchali hřích proti duchu, protože existuje povinnost volit, jestliže rozhodnutí většiny je rozhodnutím božím….. lidé opovrhují svojí povinností a přijde následek…. neexistuje právo, které není spojeno s povinností….“ Čas od 1:01:45.

Přečtěte si více o oKoho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán.

Ohrožování existence národního státu

Historie je mezioborovou vědeckou disciplínou a výklad dějin jednotlivých národů a států vždy provází mnoho protichůdných názorů. Každý národ má své reky, vítězství a prohry, které jsou v paměti národa zachyceny v legendách, pověstech či pohádkách s nutným vyústěním k poučení nebo k upevnění sebevědomí skupiny lidí, kterou nazýváme národ.

Přečtěte si více o oOhrožování existence národního státu

28. říjen 2020 a naše suverenita.

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát. Ovšem v tuto chvíli není vůbec vyloučeno, že za pár chvil nemusí být po našem státu už ani památky. Kontinuita historie a ducha národa je totiž systematicky narušována. Obyvatelstvo je ohlupováno. Stále je vše „nové“: nové interpretace historie, nové problémy, nové elity a cílené odstavování starší generace, která má (prý bohužel) životní zkušenosti a paměť. 

Přečtěte si více o o28. říjen 2020 a naše suverenita.