Invazí Německa do Sovětského Svazu se začala nejstrašnější genocida Slovanů v dějinách

Dr. Luboš Blaha prosí lidi, aby šli 22. června k nejbližšímu sovětskému památníku a zapálili svíčku u příležitosti německé invaze do Sovětského svazu. Naplno se jí začala nejstrašnější genocida Slovanů v dějinách.

Přečtěte si více o oInvazí Německa do Sovětského Svazu se začala nejstrašnější genocida Slovanů v dějinách

Řeka Nezapomnění

     Dnes jsem si vypůjčil titulní sousloví, inspirované názvem sbírky českého básníka Františka Hrubína. Básníka, kterého druhá světová válka osobně zasáhla a ovlivnila do budoucna k napsání mnoha knížek, jejichž poselstvím zůstává právě ona nekonečná láska k životu a touha prožít jej v míru.

Přečtěte si více o oŘeka Nezapomnění

Dýka do zad slovanské vzájemnosti

Minimálně od  manifestační cesty českých politiků do Moskvy po takzvaném austrohungarském vyrovnání v habsburské říši, které definitivně porobilo Slovany v zájmu uherské a rakouské nobility, v česko ruských a slovanských vztazích nebylo takové perfidní podlosti a zrady českých politiků ve vztahu k Rusku.
 

Přečtěte si více o oDýka do zad slovanské vzájemnosti