Praha – Moskva. 75 let vítězství, 75 let paměti, dne 6.5.2020

18. září loňského roku schválil Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Dokument má číslo 2019/2819

JEDNÁ SE O TRESTUHODNÉ USNESENÍ EP, KTERÉ PŘEPISUJE HISTORICKOU SKUTEČNOST.

Text deklarace je v rozporu se základními historickými fakty a obsahuje demagogická tvrzení o tom, že SSSR byl spoluviníkem II. Světové války.Dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války.


Usnensení EP:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_CS.html?fbclid=IwAR0ExQJTDpz0qkYxYNWBmN535YCG29_r2OrFbMeQd3FK9caG_JtcL0T


 

Zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka.

Evropský parlament žádá Evropskou komisi (v bodě 12), aby účinně podporovala projekty (této nové) historické paměti v členských státech a činnost Platformy evropské paměti a svědomí, a aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. EU začala velmi štědře finančně podporovat přepisování dějin.

EP ve své deklaraci uvádí, že EU je prý hluboce znepokojena snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto Komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření (bod 16).

Bod č. 18 konstatuje, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, což prý připravuje půdu pro překrucování historických faktů.

To znamená, že i pro české vládnoucí politiky je nyní de facto žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů – jako například sochy maršála Koněva. Proto se žádný vrcholový politik  ČR oficiálně nedistancuje od  skandálního odstranění sochy maršála Koněva na Praze 6.

Tato socha však byla odstraněna v rozporu s míněním většiny českého národa. Došlo k flagrantnímu porušení mnoha právních předpisů. Navíc Praha 6, jejíž radní – v čele se starostou Ondřejem Kolářem – nechali sochu odstranit, není vlastníkem této sochy! Socha maršála Koněva nikdy nepatřila Praze 6 a tudíž o ní nikdo z Prahy 6 nemůže rozhodovat.

Na starostu Prahy 6 a na radní podala již v září loňského roku trestní oznámení vlastenecká politická strana Aliance národních sil. 

https://aliancenarodnichsil.cz/podani-oznameni-o-podezreni-z-trestne-cinnosti/

Další trestní oznámení bylo podáno 10. a 16. dubna 2020

https://aliancenarodnichsil.cz/podani-oznameni-o-podezreni-z-trestne-cinnosti-o-kolar-a-spol/

https://aliancenarodnichsil.cz/socha-marsala-koneva-nikdy-nepatrila-praze-6/

ZDE shrnuto vše:

https://aliancenarodnichsil.cz/tagy/zaloba/

K těmto trestním oznámením se na státním zastupitelství pro Prahu 6 připojovalo mnoho lidí v ČR. Lidé psali dopisy i premiérovi, prezidentovi, poslancům a senátorů, ministrům. Aliance národních sil informovala všechna mainstreamová média, včetně ČTK – a odezva NULOVÁ!!!!! Žádná média o trestním oznámení neinformovala, nikdo z politiků neodpověděl na žádný ze zaslaných dopisů.

Veškerá tato záměrná neinformovanost českých médií vychází z politiky EU. Například  Česká televize nesmí prezentovat názory, které „nejsou v souladu s úhlem pohledu Evropské unie. Na základě rostoucí kritiky platících diváků ČT o neobjektivnosti hlavně zahraničního zpravodajství ČT jednala Rada ČT o této kritice již před několika roky a do problematiky vnesl jasno tehdejší radní ČT Michal Jankovec, který prohlásil:

„Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie.“

Občané České republiky, která je nyní absolutní kolonií EU, nechtěli ve své většině vstup naší země do EU. Pro bylo pouze 41,73 procent voličů – tedy menšina obyvatel.

Na závěr bych ráda ujistila obyvatele RF, že naprostá většina obyvatel ČR si velmi váží osvobození naší země Rudou armádou. Lidé během celého roku ve svých městech a vesnicích udržují válečné hroby, památníky i pamětní desky. A to vše navzdory totální mediální masáži ze strany EU a všech mainstreamových médií.

Děkuji srdečně za pozvání do této diskuse.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil

 

V Praze 6. 5. 2020

 


Online konference „Moskva – Praha: 75 let vítězství

Jedním z možných důvodů obnovení pokusů o přehodnocení výsledků druhé světové války může být i usnesení EK o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy 2019/2819 (RSP). Publicistka a předsedkyně Aliance národních sil, Vladimíra Vítová na konferenci upozornila na usnesení Evropské komise, které je podle ní v rozporu se základními historickými fakty, obsahuje demagogické tvrzení o tom, že Sovětský svaz byl spoluviníkem, a dává na stejnou rovinu vinu Německa i Sovětského svazu při zahájení 2. světové války. 

Podle ní dnešní média v Česku začínají hovořit, že Hitler de facto bránil Evropu. Nešetřila slovy nespokojenosti a řekla: „Různí proevropští tzv. politologové začínají u nás hovořit, že Hitler na Sovětský svaz zaútočil profylakticky, aby zbavil Evropu bolševizmu. Za hlavního agresora 2. světové války začíná byt označován Sovětský svaz.“ EU v tom dokumentu uvádí, že je hluboce nespokojená snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským režimem a toto považuje za součást informační války a žádá komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. Aktivity českých politiků a absence rázné reakce ze strany vrcholných činitelů podle Vítové zjevně svědčí o tom, že tuto evropskou politiku dodržují. 

Paní Vítova cituje z dokumentu: „Konkrétně pod č. 18 konstatuje, že v některých státech EU stále zůstávají na veřejných prostranstvích v parcích a na ulicích pomníky a památníky, které oslavují totalitní režimy a připravují půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války, a proto mají být tyto památníky odstraněné. To znamená, že pro české vedoucí politiky je nyní de facto žádoucí odstranění sochy osvoboditelů, jako například socha maršála Koněva. To je důvod, proč žádný z českých vrcholových politiků se oficiálně nedistancoval od skandálního odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6, protože se drží linie Evropské unie.“ 

Aliance národních sil podala dvě trestní oznámení, jedno v září loňského roku a druhé v dubnu letošního roku proti odstranění sochy maršála Koněva. Paní Vítová ve svém proslovu zdůraznila: „Naprostá většina obyvatel České republiky si velmi váží osvobození naší země Rudou armádou a že lidé během celého roku ve městech a vesnicích si udržují památníky, hroby a pamětní desky, a to navzdory mediální masáži ze strany Evropské unie a všech mainstreamových médií.“

 
 

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jannelli
Jannelli
10. 5. 2020 22:50

Nechapu kam to pujde dále.