BBC: Ukrajina je otrávená obilnice světa.

Britská BBC odvysílala reportáž s názvem Otrávená obilnice světa. Podle vědců z UNEP (program OSN pro životní prostředí) jsou plísně a pesticidy jen špičkou ledovce. Ve vzorcích nalezených v potravinách z Ukrajiny se projevila toxicita i ve formě radiace a obsahovala i obrovské množství těžkých kovů. Vědci v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii Richardem Hendersonem podrobili zkoumání produkty z UA a to jak rostlinné, tak živočišné. Studie je k dispozici na sránkách UNEP.

Přečtěte si více o oBBC: Ukrajina je otrávená obilnice světa.

Jak vláda likviduje moderní zemědělství

Vláda zavedla změnu podpory zemědělců, která má silně negativní dopady na možnosti čerpání dotací u větších zemědělských firem. V návaznosti na článek, ve kterém jsem sdělil skutečnost, že došlo k poklesu dotační podpory zemědělců a ohrožení jejich existence, dnes budu demonstrovat snahu o likvidaci větších zemědělských firem. Nebudeme se bavit o agrobaronech majících desetitisíce hektarů, kteří dokázali propojit zemědělskou prvovýrobu s finálním trhem např. ve formě pečiva, mléčných a masných výrobků atp. na pultě obchodů, ale o středních a větších (i velkých) zemědělcích, kteří zajišťují významnou část zemědělské produkce v ČR.

Přečtěte si více o oJak vláda likviduje moderní zemědělství

České zemědělství pod taktovkou EU v letech 2023-2027

Co českému zemědělství přinese období Společné zemědělské politiky EU v letech 2023-2027? Nic dobrého to nebude a situace se oproti minulým letům zhorší. Dnes se podíváme ze všech možných typů dotací jen na ty, které dostává vyplacené každý hospodařící zemědělec. Jedná se o dotace veřejnosti známé jako „plošné dotace“, tedy dotace, co jsou vypláceny na každý obhospodařovaný hektar.

Přečtěte si více o oČeské zemědělství pod taktovkou EU v letech 2023-2027