Dokumenty hovoří, Německo!!!!!

Jeden pán mi napsal, že Němci to s expanzí do Evropy a k nám do Československa prý nemysleli tak vážně.

Těžce se anonymu odpovídá. Já jsem zažil protektorát Čechy a Morava, řádění gestapa i německých vojsk a to jen v malé obci pod Žákovou horou a Tisůvkou. Tak vím své.

Dal jsem si práci a našel Ilustrované listy z dávné doby, z roku 1925. Oskenoval jsem název a maličký článek uvnitř. Není třeba nic více dodávat.

Myslí si pán, že dnes je jiný zájem byť zdánlivě strašně lidový „demokratický“???!!!

Dr. Rudolf Hegenbart

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.