CESTA DO VYSOKÉ POLITIKY A DO MÉDIÍ VEDE PŘES ORGANIZOVANÝ ZLOČIN – ASPEN INSTITUTE MAFII. PODÍVEJTE SE, KDO JE ČLENEM A KDO SPONZOREM A PAK POROVNEJTE, KDO LIKVIDUJE ČESKOU REPUBLIKU.

Výtah k moci v České republice spolehlivě zajistí Aspen Institute. Že jste o této organizaci ještě nic moc neslyšeli? Pojďme na to.

Přečtěte si více o oCESTA DO VYSOKÉ POLITIKY A DO MÉDIÍ VEDE PŘES ORGANIZOVANÝ ZLOČIN – ASPEN INSTITUTE MAFII. PODÍVEJTE SE, KDO JE ČLENEM A KDO SPONZOREM A PAK POROVNEJTE, KDO LIKVIDUJE ČESKOU REPUBLIKU.

Vláda ČR ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!

Aliance národních sil vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že vláda ČR arogantně ignorovala jednání Rady bezpečnosti OSN, která se zabývala útokem Ukrajiny na civilní obyvatelstvo ruského města Belgorod, při kterém byly použity české raketomety RM – 70 Vampire. Omlouváme se všem civilistům, kterým naše zbraně ublížily bez ohledu na národnost.

Přečtěte si více o oVláda ČR ohrožuje Českou republiku a její obyvatele!

Pozor – WHO – IHR

Vážení, jak již jistě mnozí, kdož jste na sítích, něco víte, a bohužel většina běžného obyvatelstva vůbec nic netuší, schyluje se k dosti zásadnímu kroku. Pokud vláda ČR nepodá do konce listopadu […]

Jak vláda likviduje moderní zemědělství

Vláda zavedla změnu podpory zemědělců, která má silně negativní dopady na možnosti čerpání dotací u větších zemědělských firem. V návaznosti na článek, ve kterém jsem sdělil skutečnost, že došlo k poklesu dotační podpory zemědělců a ohrožení jejich existence, dnes budu demonstrovat snahu o likvidaci větších zemědělských firem. Nebudeme se bavit o agrobaronech majících desetitisíce hektarů, kteří dokázali propojit zemědělskou prvovýrobu s finálním trhem např. ve formě pečiva, mléčných a masných výrobků atp. na pultě obchodů, ale o středních a větších (i velkých) zemědělcích, kteří zajišťují významnou část zemědělské produkce v ČR.

Přečtěte si více o oJak vláda likviduje moderní zemědělství

Braňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!

Přátelé, je nutné, abychom se začali konečně všichni AKTIVNĚ sami bránit zvůli naší vlády.  Jde o poslední boj, jde o náš holý život – jinak budeme finanční cestou připraveni o všechno.

Přečtěte si více o oBraňme se aktivně proti neoprávněnému zvýšení elektrické energie!

Pane prezidente, prosíme Vás na kolenou: ODVOLEJTE TUTO VLÁDU!

Vážený pane prezidente, obrátily se na Vás statisíce zoufalých lidí, jako k poslední instanci, ke které se vůbec mohou s důvěrou obrátit, protože všude jinde jsou pro ně dveře zavřené a jsou uráženi a vysmíváni.

Přečtěte si více o oPane prezidente, prosíme Vás na kolenou: ODVOLEJTE TUTO VLÁDU!

Přelud zvaný vláda odborníků

Patří již k běžnému koloritu západních států a jejich liberálně demokratického zřízení, že prakticky všechny deklarované pilíře jejich fungování vytvářejí pouhou iluzi krásné a vzdušné stavby, za níž se skrývá obludná kobka svírající a zotročující své obyvatele v zájmu někoho docela jiného. Ať už mluvíme o volném trhu, lidských právech, svobodě individua, občanské společnosti, nebo právním státě, vždy jsme ve vleku přeludu, jehož vnější či dojmová stránka a způsob, jak je vykládán před veřejností, jsou zcela něco jiného než jeho skutečný účinek na fungování společnosti jako takové. Naprosto stejný charakter má i „lék na neschopnost politiků“ nesoucí název „vláda odborníků“.

Přečtěte si více o oPřelud zvaný vláda odborníků