Jak vláda likviduje moderní zemědělství

Vláda zavedla změnu podpory zemědělců, která má silně negativní dopady na možnosti čerpání dotací u větších zemědělských firem. V návaznosti na článek, ve kterém jsem sdělil skutečnost, že došlo k poklesu dotační podpory zemědělců a ohrožení jejich existence, dnes budu demonstrovat snahu o likvidaci větších zemědělských firem. Nebudeme se bavit o agrobaronech majících desetitisíce hektarů, kteří dokázali propojit zemědělskou prvovýrobu s finálním trhem např. ve formě pečiva, mléčných a masných výrobků atp. na pultě obchodů, ale o středních a větších (i velkých) zemědělcích, kteří zajišťují významnou část zemědělské produkce v ČR.

Přečtěte si více o oJak vláda likviduje moderní zemědělství

České zemědělství pod taktovkou EU v letech 2023-2027

Co českému zemědělství přinese období Společné zemědělské politiky EU v letech 2023-2027? Nic dobrého to nebude a situace se oproti minulým letům zhorší. Dnes se podíváme ze všech možných typů dotací jen na ty, které dostává vyplacené každý hospodařící zemědělec. Jedná se o dotace veřejnosti známé jako „plošné dotace“, tedy dotace, co jsou vypláceny na každý obhospodařovaný hektar.

Přečtěte si více o oČeské zemědělství pod taktovkou EU v letech 2023-2027

Zemědělská politika ANS

V současné době běží ve sdělovacích prostředcích reklama „Kvóty na české potraviny jsou nesmysl„. Zcela otevřeně se na webu www.drahejidlo.cz hovoří o tom, že „Česká republika je v řadě klíčových potravin soběstačná jen na 30-40%“ a „zavedení povinných kvót na potraviny povede k ohrožení jejich dostupnosti, k výraznému snížení výběru, k nárůstu cen a hrozbě recipročních opatření ze strany jiných států. Navíc jsou v rozporu s evropským právem.

Přečtěte si více o oZemědělská politika ANS

Jak moc je ČR zamořena chemickými jedy – pesticidy?

Z hlavního proudu sdělovacích prostředků lze nabýt dojmu, že Česká republika je zamořena jedovatou chemií. Že je zničená a otrávená půda, vody jsou kontaminované a jak se toto zatížení chemií promítá do potravin. Přečtěte si více o oJak moc je ČR zamořena chemickými jedy – pesticidy?