Evropská katastrofa se blíží. Hospodářský úpadek a občanské války.

GEVORG MIRZAJAN tlumočí varování maďarských vládních představitelů před evropskou apokalypsou a jejich výzvy k okamžitému ukončení válečného pominutí smyslů zkorumpovaných politiků Bruselu a jeho gubernií, které si navíc zadělávají na povstání evropské veřejnosti

Přečtěte si více o oEvropská katastrofa se blíží. Hospodářský úpadek a občanské války.

Středovýchodní Evropa

Středovýchodní Evropa, tak bych nazval část Evropy, kde se v letech 1852-1918 rozkládala právní, měnová, hospodářská a celní unie dvou států, a to knížectví Lichtenštejnského a mocnářství Rakousko-Uherského. Tato unie zanikla rozpadem mocnářství Rakousko-Uherska ke konci roku 1918 po 1. světové válce, i když tato unie trvala právně až do roku 1919 dál, proto můžeme za její skutečný zánik považovat rok 1918.

Přečtěte si více o oStředovýchodní Evropa

Euroamerická entropie

Entropie je ztráta energie a pozvolný rozpad systému. Je to jaká si další vývojové stadium sytému, která následuje po klimaxu společnosti, který změnou vlivů již není schopen se udržet a zaniká. Jak však […]