Palestina: 100 let kolonialismu, 75 let ilegální okupace

Přenášíme překlad článku ze syrsko-libanonského deníku, který připomíná historii Palestiny a židovského státu. Ten vznikl na jejím území rozhodnutím OSN v roce 1948. Historické souvislosti jsou důležité pro pochopení současné situace, protože v minulosti je ukryt začátek palestinsko-izraelského konfliktu. Porozumění historickým souvislostiet nahlodává všechna propagandistická klišé, šířená západními a českými médii. Propaganda totiž ráda vytrhává z kontextu, hovoří jen o vybraných jednotlivostech a těm dává svůj lživý výklad. Právě těchto manipulací jsme v těchto dnech svědky a zároveň i oběťmi.

Přečtěte si více o oPalestina: 100 let kolonialismu, 75 let ilegální okupace