Požadujeme zásadní změnu systému, vyzývá předsedkyně ANS Vladimíra Vítová.

Předsedkyně Aliance národních sil (ANS) Vladimíra Vítová kandiduje do Evropského parlamentu jako trojka koalice národních stran, která nese název ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR – proti přijetí eura! (více zde). Široká koalice se jasně vyhrazuje nejen vůči Evropské unii, ale i vůči NATO. ANS navíc prosazuje změnu společenského systému. »Jsme pro zásadní změnu v podobě společenského vlastnictví výrobních prostředků,« tvrdí v rozhovoru pro iportaL24.cz Vítová. Jedině tak dle ní zamezíme odlivu finančních prostředků nadnárodním korporacím, a tudíž do ciziny.

Paní doktorko, účast ve volbách do Evropského parlamentu bývá v ČR pravidelně velmi mizivá. Čemu to přičítáte?

Nejde jen o volby do Evropského parlamentu, ale právě ty jsou klasickým příkladem, že lidé nechodí k volbám, a přitom jsou nespokojení. Sednete si do restaurace a slyšíte, že všechno je špatně, ale také to, že k volbám lidé nepůjdou, protože není koho si vybrat.

Souhlasíte? A proč to podle vás je?

Samozřejmě nesouhlasím. A tady bych ráda uvedla, že posledních voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 se zúčastnilo jen 29 % oprávněných voličů, což dělá 2,4 milionu lidí. Protože oprávněných voličů je 8,3 milionu, tak 5,9 milionů se k volbám vůbec nedostavilo.

Teď je otázka proč. A je několik důvodů, které lidé uvádějí. Jedni tvrdí, že je politika vůbec nezajímá, a jiní zase, že není koho volit, a další, že politika je špinavá, kdežto oni jsou čistí, takže s politikou nechtějí mít nic společného. Dále třeba, že volby jsou podvod a že nemají důvod se na tom podvodu podílet. Nebo že se hlas hází do urny – a my víme všichni, co to je urna atd.

A ti zbylí jsou lhostejní, žijí bez zájmu o společnost a jenom si sami hrají na svém písečku. Mně přijde, že jsou ve své kajutě na Titaniku, starají se o svoje zahrádky a své pokojíčky a ten svůj ráj na zemi a nehledí na to, že se loď potápí. Když se budu zabývat jenom svojí kajutou a nebudu se starat o to, kam ten Titanic jede, utopíme se všichni! A já nevím, jestli to tihle lidé vidět nechtějí, nebo nemají takovou mozkovou kapacitu, aby jim to došlo.

Co se týče volebního podvodu, tak do čtyř procent se dá nějak podvádět. Že se špatně sečtou hlasy a tak podobně. To ve společnosti projde. Když je to nad čtyři procenta, tak už je problém, což se stalo třeba v Americe. Pak už následují občanské nepokoje nebo dokonce občanská válka, ale čtyři procenta lidé skousnou. Ale zkrátka tady není taková masová statistika chování lidí, aby bylo jasné, že nechtějí volit mainstreamové strany. Oni je volit naopak chtějí a také je volí. Volební kampaň totiž začíná už tím, jak média seznamují voliče s názory politických stran. Tady je absolutně porušen volební zákon, který říká, že jde o rovnou soutěž politických stran, to znamená, že se s názory můžou seznámit všichni, což vůbec neplatí. Stejně tak je porušena Ústava, která říká v podstatě totéž. Například my se nedostaneme opravdu vůbec nikam, takže jsme se už i odvolávali na Nejvyšší správní soud a tam nám řekli, že je vše v pořádku. Že volební zákon je omezen tzv. odstupňovanou rovností. Ale to je přece naprostý nesmysl! Takže jestliže porušování volebního zákona a Ústavy kryje Nejvyšší správní soud, tak co s tím neděláte? Nic.

S tím tématem podvodů, které jste nakousla, souvisí i aktuálně značně skloňované téma zavedení korespondenční volby. Nemáte strach, že v tom případě se riziko nekalostí ještě zvýší?

Samozřejmě že ano. Oni podle mého názoru hřeší na to, že bude stačit jenom volební podvod čtyři procenta, když se to tu a tam »špatně« sečte, ale masová statistika chování lidí se ještě posílí o korespondenční hlasy voličů, kteří samozřejmě nebudou vůbec ani vědět o jiných politických stranách než o těch, které vidí v televizi.

Mluvím o tom v souvislosti s jednou věcí, která mě nedávno překvapila. My tady kritizujeme, že lidé hodně podléhají mainstreamovým médiím, ale já jsem slyšela rozhovor s jistým člověkem, který žije v Británii, a ten říkal, že u nás jsme ještě skvělí. Že si informace sami vyhledáváme v alternativních zdrojích, kdežto nejen v Británii, ale vůbec na celém Západě se nic takového neděje. Tam lidé věří jenom tomu, co uvidí v televizi, a když je to delší než pět minut, tak tomu vůbec nevěnují pozornost.

Vrátím se ale ke korespondenční volbě. Co si o ní tedy myslíte?

Že hlavní motivací je, aby se stávající establishment udržel jakoby legálně u moci. To je úplně jednoznačné.

Byla jsem na semináři v Poslanecké sněmovně, kde odborníci předkládali jasné argumenty, proč je zavedení korespondenční volby špatné. Ale u těch poslanců, kterých tam navíc bylo minimum, je to, jako když házíte v hrách na zeď, protože mají jednoznačné politické zadání.

A potom jsem také sledovala diskuzi s paní poslankyní Berenikou Peštovou, která použila jasný příměr. Když jdete k volbám a máte propadlý občanský průkaz, třeba jen o jediný den, nedovolí vám hlasovat, přestože všichni vědí, že jste občan této země. Ale v zahraničí se najednou budete moci na základě prohlášení, údajně čestného, přihlásit k tomu, že vaše pra, pra, pra prababička kdysi žila v České republice, resp. Československu. Vždyť je to absurdní!

Normálního na tom neshledávám vůbec nic, zkrátka se jedná o zadání z Evropské unie. Tato zadání bohužel bez diskuse plní skoro všichni poslanci, nebo určitě minimálně všichni poslanci vládní koalice.

Naťukla jste téma EU. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu jste utvořili koalici osmi národoveckých stran, která nese název ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR. Ona »nezávislost« se týká především vystoupení z Unie, nebo vám jde o nezávislost v celkovém kontextu?

Především – když jsme v Evropské unii, tak nemůžeme být nezávislí. A my jsme vznikli jako platforma nejen za vystoupení z Evropské unie, ale i z NATO. Ten oficiální název, který bude i na volebních lístcích – bude »ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR – proti přijetí eura!«.

My jsme spolu s našimi odborníky, kterých je v našich řadách spousta, pátrali a zjistili, že již v roce 1964, když to ještě nebyla EU a kdy se navazovalo na Evropské společenství uhlí a oceli, bylo řečeno, že kdo do toho spolku vstoupí, ztrácí větší část své suverenity. Je to dáno mezinárodním soudem. Je to úplně jasné jako facka, a tak nevím, proč se tady pořád tváříme, jako že jsme suverénní. Když jsme v Evropské unii, tak tedy nejsme ani omylem! Ani de jure, ani fakticky. Protože nám tady nepatří vůbec nic, vše je v rukou zahraničního kapitálu. Stát výrobní prostředky nevlastní, to je neoddiskutovatelný fakt.

Dobře – vystoupení z EU je bod A. Ale co potom? Česká republika by byla ve vašich představách ryze samostatným ostrůvkem v Evropě, nebo byste preferovali nějaké spojenectví na půdorysu V4 nebo třeba V4 plus Rakousko? Případně zapojení do společenství BRICS?

Když vystoupíme podle článku 50 Lisabonské smlouvy, jsou tam pak nastavené mechanismy ve lhůtě dvou let. A v ní mohou probíhat jednání.

Co se týče V4, záleží, jak by na tom jednotlivé země byly s tím, kdo je zrovna ve vládě. V Polsku teď byly volby a nic se tam očividně nezmění. Na Slovensku a v Maďarsku je to jiné, ale nevím, jestli to budou chtít. Každopádně by se jednání určitě vedla po této linii a potom je variantou i to, co jste zmínil za druhé – BRICS. Protože vždycky musíme s nějakými státy spolupracovat. V téhle souvislosti bych ráda zmínila, že jsem byla pozvána na několik online konferencí, organizovaných Moskvou, o BRICSu. Byli tam zástupci Číny, různých arabských zemí, Latinské Ameriky, samozřejmě Ruska, potom Afriky, Indie a podobně. Ta platforma je, na rozdíl od EU, založena přímo na rovnoprávné spolupráci jednotlivých stran, tak opravdu nevím, proč bychom neměli chtít spolupracovat s BRICSem.

Takže možnosti tady jsou a pak je ještě jedna, kterou jste nezmínil, ale o té se také hovoří, a dokonce se do toho teď zapojila katolická církev. Je to Rakousko-Uhersko 2.0. Jeho přívrženci si vychovávají své kádry, mají několik konferencí do roka a vytipovali si řadu svých hlavních hrdinů. Prvním je Petr Drulák, potom je tam Zdeněk Koudelka, který hovoří o tom, jak bezvadné bylo uspořádání Rakouska-Uherska. Dále tuto myšlenku propaguje bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák a ideologickou stránku věci, takovou tu – řekněme – katolickou, tam jistí Michal Semín z Akce D.O.S.T.

Ale to není vše. Pak je tady ještě jedna varianta, kterou se snaží realizovat strana PRO. Vycházejí z toho, že bychom se více spojili se zeměmi v rámci V4, ale zůstali v Evropské unii. Pak bychom byli v rámci té »V4« silní a údajně se nám podaří něco prosadit.

Já ale říkám jednoznačně: Nepodaří! Primárně je fuk, jestli budeme V4, V8 nebo cokoli jiného. Ty smlouvy s EU, co jsme podepsali, těmi prostě suverenitu ztrácíme. Není to tak, že by byly země EU, které suverenitu mají, a další ne. I v rámci V4 žádná z těch zemí nemá suverenitu, takže představa, že v případě jejich spojení suverenitu nabydeme, je nesmyslná. Navíc budeme do té Unie pořád cpát peníze a budeme se řídit vším, co nám v Bruselu nadiktovali. X-násobek peněz bude z naší země odcházet, ať budeme jako V4 v rámci EU, nebo budeme jako jednotlivé země samy za sebe. Je to prostě náš ekonomický konec, to snad vidí každý.

Zmínila jste Čínu. Tam v minulém týdnu proběhlo Všečínské lidové shromáždění a jednou z hlavních rolí byl obchod v oblasti, ale i napříč světem. Nedělá Česká republika chybu, že se vůči Číně chová rezervovaně, až nepřátelsky?

No jasně, že dělá. I všechny západní státy už od této politiky odstupují, jenom ty naše natvrdlé politické – v uvozovkách – »elity« pořád hrají tu svoji legrační hru.

Ale víte, co vnímám jako zajímavé? Když jsem se měla možnost účastnit se těch online konferencí BRICSu, byl tam jasně vidět rozdílný přístup Číny a jiných států. Čína opravdu chce společenství BRICS udržet v primárně ekonomické rovině, kdežto třeba africké země, Latinská Amerika, Rusko a arabské země to považují za civilizační blok proti západní civilizaci. Takže k BRICSu přistupují v porovnání s Čínou z daleko širšího hlediska.

Už jste sama zmínila, že do evropských voleb půjde vaše koalice pod rozšířeným názvem, kde bude i »proti přijetí eura«. Pakliže horujete za vystoupení z EU, není to trochu nadbytečné? A možná i populistické? Přece v momentě, kdy by přišel czexit, je přijetí evropské měny pasé…

Já si nemyslím, že by to bylo nadbytečné ani populistické. Máme to takhle zaregistrované, je to na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Víte co, my nemáme sílu v této chvíli opustit Evropskou unii. Takže musíme vycházet z těch karet, které jsou rozdány, a hrát na hřišti, kde respektujeme stávající stav. A stávající stav je, že jsme součástí EU. Tím delším názvem nic nepopíráme, a protože nemáme přístup do médií, tak vycházíme z toho, že na volebních lístcích bude napsáno, že jsme proti přijetí eura, a pro lidi je to jasný vzkaz, jelikož se často a logicky nedokážou v jednotlivých politických programech zorientovat.

Debatu o přijetí eura rozvířil ve svém novoročním projevu prezident Petr Pavel. Proč podle vás takto píchl do vosího hnízda? Byla to náhoda, nebo úmyslně vypuštěný balónek?

Já si hlavně myslím, že děláme chybu, když bereme naši stávající »elitu« – v uvozovkách – jako jednolitou. Ona totiž není! Je evidentní, že trochu něco jiného prezentuje prezident Pavel a trochu něco jiného zase premiér Fiala. Trochu jiný postoj mají voliči ODS na jedné straně, a třeba voliči TOP 09 a STANu na straně druhé.

Prostě je na tom vidět, že tam schází jednotný zájem. Například Petr Fiala sám určitě euro podporuje, ale ODS, v jejímž čele stojí, to má naopak. Uvnitř našich elit probíhají mocenské boje, kdy různé zahraniční síly mají své koně a tahají za nitky. A ti koně by určitě nemohli být jednotné spřežení, protože jeden říká hot a druhý čehý.

My to nevidíme úplně v té otevřené formě, maximálně v tom, co prosákne do mainstreamových médií. A i z toho se dá zjistit, že tam funguje všechno jiné než jednota.

A ve vaší široké koalici jednotu cítíte? A šli byste takto bok po boku i v podzimních volbách do krajských zastupitelstev?

Jednotu cítíme, protože my jsme vznikli, resp. dávali kandidátku dohromady na základě vzniku platformy Za vystoupení ČR z EU a z NATO. Máme jako ANS částečně jiný program než Dělníci, částečně jiný než Národní demokracie, pak je tam několik regionálních stran, které sice nepůsobí celostátně, ale to neznamená, že by byly menší, protože mají zastupitele v obcích, a to je také velmi důležité.

V tom klíčovém máme ale opravdu jednotný názor, protože jsme udělali toho nejmenšího společného jmenovatele. Chceme mít suverénní naši zemi? Chceme. Co se pro to musí udělat jako první? Vystoupit z EU, ale i z NATO, protože obě jsou jednoznačně provázané. Teď to viděl každý při návštěvě francouzského prezidenta Macrona v České republice a v souvislosti s těmi příšernými řečmi, které při tom padly.

 

Navíc Hlava V. Lisabonské smlouvy o tom jasně hovoří – o provázanosti Evropské unie a NATO. My jsme v naší koalici v tomto bodu skutečně jednotní a nejsou mezi námi rozpory.

A co se týče budoucí spolupráce, na kterou jste se ptal, musím dodat, že my se nebráníme ani spolupráci s jinými politickými subjekty. Jednak pro krajské volby, ale také proto, abychom společně postavili kandidáty pro senátorské volby. Ale věřte, že s některými stranami a hnutími je nad lidské síly najít společnou řeč. Protože se domluvíte a pak dané slovo stejně neplatí.

Navíc je ještě nutno vycházet z faktu, že v Alianci za nezávislost ČR jsou politické strany, které nejsou finančně dotovány ze státního rozpočtu. Takovou zdrojovou základnu mají především ty strany, které jsou v parlamentu, anebo třeba KSČM, která žije z podstaty ze svého majetku. Ale my nic takového nemáme, a tudíž mnohé z těch stran mohou mít zastoupení, dejme tomu, v deseti krajích a v ostatních ne, a další zase obsáhnout jiné kraje.

Při krajských volbách dochází k různým koalicím, protože lidé se v jednotlivých regionech více znají a kromě toho nevstupují do hry žádné ideologické předsudky. Proto nevylučujeme spolupráci pro dobrou věc s kýmkoliv, protože v krajských volbách není primární vystoupení z EU a NATO. To už je pole, kde se o toto nehraje. Tam jednoznačně vévodí krajská témata.

Na závěr bych si dovolil jedno celostátní téma, které je hodně aktuální. Co říkáte na tzv. důchodovou reformu, jak ji nedávno představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)?

Že to je jednak okradení seniorů, ale hlavně zpronevěření důchodového fondu. Kdysi, když jsem pracovala na Úřadu vlády, jsem dělala analýzu pro jednu paní profesorku z Vysoké školy ekonomické. Bylo to někdy v roce 2004 a ona mi už tehdy říkala: »Pamatujte si, v západním světě každý stát vždycky okrade důchodce, s důchodovými fondy je to úplně pravidlem!«

A u nás se už několikrát stalo, že byly důchodové fondy zpronevěřeny. Takže pro mě to není absolutně žádná novinka. A teď budu mluvit za Alianci národních sil, ne za celou Alianci za nezávislost ČR – my požadujeme změnu systému! Protože pokud tady bude stávající neoliberální, dračí kapitalismus, kdy vyhraje jen ten, kdo má tvrdší lokty, tak tady v životě nebudou důchodci v bezpečí, ale ani nikdo jiný. Všechno totiž převálcují nejen naši boháči, to by ještě šlo, ale hlavně nadnárodní korporace! Pokud se tady nezmění systém, aby dividendy přestaly odplouvat z našeho národního hospodářství úplně mimo naší republiku, zůstane vše při starém.

Řada lidí si myslí, že změnou systému je například přímá volba. Ale to je hluboký omyl. Změna systému rovná se ekonomická změna. Jestli tady bude kapitalismus, socialismus, feudalismus, otrokářská společnost, anebo – teď z trochu jiného ranku – třeba monarchie, o což se mimochodem taky mnozí teď snaží. To je změna systému. A Aliance národních sil je pro zásadní změnu v podobě společenského vlastnictví výrobních prostředků, tedy pro socialismus. My to máme i zpracováno v programu, ale je jasné, že pro každý segment národního hospodářství je výhodnější jiný systém vlastnictví. Například v celospolečenském vlastnictví musí být voda, suroviny či jiné zdroje, strategické podniky národního hospodářství, energetika, dopravní infrastruktura apod. A pak je vlastnictví krajů nebo obcí. Perfektní je družstevní vlastnictví – to bývá nejefektivnější způsob vůbec, protože každý člen družstva je závislý na tom, aby družstvo prosperovalo. Ale samozřejmě je důležité i soukromé a osobní vlastnictví lidí. Ale právě to chce zlikvidovat Světové ekonomické fórum (a jeho přisluhovači i v ČR), které tvrdí: »Nebudete nic vlastnit a budete šťastni!« A proti takovým nebezpečným blábolům budeme vždy bojovat!

 

Petr Kojzar

FOTO – ANS, Facebook a wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

 

ZDROJ

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS