Jde jen o Ukrajinu?

 Ne, hraje se o zachování unipolárního světa nebo jeho transformaci v multipolární.

USA bojují za zachování svého postavení jako jediné světové supervelmoci, Rusové usilují o změny, které by vyústily v multipolární přestavbu světa.

Velmi otevřeně hovoří Z. Brzezinski o tehdejší Evropě. „Ale nejzávažnější problém představuje fakt, že skutečně „evropská“ Evropa jako taková neexistuje… Je krutá pravda, že západní Evropa, a čím dál tím víc i Evropa střední, zůstávají převážně americkým protektorátem, kde spojenci připomínají vazaly a poddané z dávných dob. Tento stav není dobrý ani pro Spojené státy, ani pro evropské národy.“ (c.d., str.65)

 

„Hlavní cíl Spojených států v Evropě lze tedy shrnout zcela prostě: pomocí skutečného transatlantického partnerství upevnit americké předmostí euroasijského kontinentu, aby se rozšiřující Evropa mohla stát reálným odrazovým můstkem pro pronikání mezinárodního řádu – založeného na demokracii a spolupráci – do Eurasie.“ (c.d., str. 92)

Úkol pro nejbližší budoucnost zní následovně: Je třeba zajistit, aby žádný jednotlivý stát či koalice států nezískaly moc k vytlačení Ameriky z Eurasie nebo k významnému oslabení americké role hlavního globálního rozhodčího.“ (c.d., str. 200)

O Rusku, které ohrožuje velmocenské postavení USA, Brzezinski napsal:

Takto decentralizované Rusko by na druhé straně nemělo mít sklon podléhat imperiální mobilizaci. Volný svazek – složený z evropského Ruska, sibiřské republiky a republiky Dálného východu – … Každá z jeho tří složek by měla být schopna povzbudit svůj vlastní tvůrčí potenciál, jejž po staletí dusil byrokratický moloch Moskvy.“ (c.d., str. 204)

Americký tlak na Rusko, jak vyplývá z výše uvedeného, nezpůsobila žádná ukrajinská krize, připojení Krymu k Rusku a další jednotlivosti, byť některé z nich jsou významné, ale je dlouhodobým trendem americké politiky, která usiluje o zabezpečení americké nadvlády nad celým světem.

V současnosti tedy jde o to, zda monopolární „americký svět“  bude ještě nějakou dobu přežívat, nebo se probojují ke svému  podílu na světové moci nově vznikající velmoci, především Ruska a Čína,  a svět se stane multipolárním, a proto tedy i bezpečnějším místem i pro obyčejné lidi.

Z. Brzezinski, Velká šachovnice, New York 1997

 

Připravil dr. O. Tuleškov

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz

Estránky: www.ceske-narodni-listy.estranky.cz

FB: : https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy-107618950706191/?modal=admin_todo_tour

 

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS