Závratný úbytek ptáků by nás měl znepokojovat

Na celém světě hrozí vyhynutí každému osmému ptačímu druhu. Měli bychom být velmi znepokojeni, protože, jak uvádí BirdLife International, „ptáci jsou naším systémem včasného varování“. Pokles ptačích populací signalizuje, že se v životním prostředí děje něco závažného – ničí se životní prostředí, chemické pesticidy si vybírají daň na volně žijících zvířatech a další.

Přečtěte si více o oZávratný úbytek ptáků by nás měl znepokojovat

Apokalyptická devastace lesů Lužických hor

Vážená vládo, vážení ministři,

tímto upozorňuji na apokalyptickou devastaci lesů Lužických hor. Za pomoci těžké mechanizace jsou odlesňovány obrovské plochy a to v I. pásmu vodních zdrojů. Navíc v těchto lesích jsou umístěny léčebny plicních chorob.

Přečtěte si více o oApokalyptická devastace lesů Lužických hor

Již i včely prosí: Zastavte 5 G na zemi i ve vesmíru!

Posledních několik let je možné slyšet o znepokojujícím úbytku hmyzu. Postižená tímto jevem jsou i včelstva. Zatím není zcela jisté, co za tento jev může. Zřejmě to bude kombinace více faktorů. Jeden z méně prezentovaných (alternativních) názorů je, že se na tom podílí rádiové vlny a tedy i technologie 5G. Přečtěte si více o oJiž i včely prosí: Zastavte 5 G na zemi i ve vesmíru!

Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 26.9.2019

Téma:

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 26.9.2019

Proč chřadnou naše lesy

Za komunistů jsem musela opustit práci, kterou jsem dělala deset let, abych měla klid odešla jsem dělat do lesa. Práce lesní dělnice mi vyhovovala i když né vždy to bylo příjemné vzhledem k ročním obdobím a počasí. Ale být ráno ve čtyři hodiny v lese to byla prostě nádhera, ptáci zpívali, slunce hřálo a jinak ticho a klid jen vůně lesa. Přečtěte si více o oProč chřadnou naše lesy

Komentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 13.6.2019

Program:

  • Počasí a podnebí
  • sucho a voda v krajině
  • vliv zemědělství
  • dotace v zemědělství
  • kůrovcová kalamita
  • emisní povolenky
  • otázka globálního oteplování či ochlazování
  • program ANS (životní prostředí a zemědělství)

Přečtěte si více o oKomentáře ANS k aktuálnímu dění – Svobodný vysílač 13.6.2019

Za devastací krajiny stojí tržní ekonomika a následný pokles stavů zvířat

Bezohledný přístup k sektoru zemědělství se projevuje na kulturní krajině. Přesněji se jedná o neviditelnou ruku trhu, která je stále více vidět.

Problémem je:

  • eroze (vodní i větrná), která odnáší nejúrodnější část půdy,
  • snižující se obsah organických látek v půdě, který přispívá k utužení půdy a snižuje schopnost půdy zadržovat vodu.

Přečtěte si více o oZa devastací krajiny stojí tržní ekonomika a následný pokles stavů zvířat