Apokalyptická devastace lesů Lužických hor

Vážená vládo, vážení ministři,

tímto upozorňuji na apokalyptickou devastaci lesů Lužických hor. Za pomoci těžké mechanizace jsou odlesňovány obrovské plochy a to v I. pásmu vodních zdrojů. Navíc v těchto lesích jsou umístěny léčebny plicních chorob.

Pokud nebude masivní odlesňování zastaveno, dojde k ekologické katastrofě obrovských rozměrů. Odlesněné plochy bývalých lesů nemají šanci dále zachytit dešťovou vodu. Bezohledně jsou vykáceny zdravé matiční stromy, z nichž vznikají semenáčci a zároveň poskytují přistínění, nezbytné pro obnovu lesa. Půda bude rychle vysychat a dojde k erozi. Tím se podstatně sníží šance na zdárnou obnovu lesa, nehledě k tomu, že na takto obrovské vykácené plochy nebude ani dost sazenic. V současné době se potýkáme s poklesem zdrojů pitné vody a tato situace se ještě zhorší enormním kácením lesů, které byly plícemi Severočeského kraje. V příloze posílám pouze dva snímky. Velmi smutné, které ale celou apokalypsu nemohou vystihnout, jsou pouze z mobilu a nemají plnou vypovídající schopnost, skutečnost je opravdu děsivá.. Jeďte se podívat do Rousínova u Cvikova, kde názorně uvidíte o čem píši. Tady se nejedná o kůrovce, ale o nezřízené drancování zdejších lesů. Haldy klád jsou všude. A  těžkou lesní mechanizací, obrovskými tahači jsou po celé dny odváženy obrovské haldy dřeva. Nemá to konce. Loni ještě krásný zdravý les, plný lesních plodů a hub. Teď voraniště plné pařezů, na kterých je vidět, že stromy byly naprosto zdravé. Rostly stol let. Ti co je dnes bezhlavě kácí je nesázeli, ani se o ně nestarali, těm jde jen o prachy bez ohledu, jaké to bude mít následky pro budoucí generace. Je před volbami do poslanecké sněmovny, chcete-li v nich obstát, měli byste se do Lužických hor, konkrétně na Cvikovsko, ale i pod Luž, Klíč a Svojkov vypravit, abyste vše viděli na vlastní oči. Pokud nezasáhnete ihned, ( protože zítra už je pozdě), způsobíte svou nečinností další rozsáhlou ekologickou katastrofu. Upozorňuji, že cedule s označením pásma pitné vody byly odstraněny, nevíme na čí pokyn.  A v drancování se pokračuje od ráno do večera. Jedno auto za druhým. Včera jsem se svým šestiletým vnoučkem čekala na nádraží v České Lípě. Za pouhých 20 minut našeho čekání tam byly vypraveny tři vlaky, každý s téměř třiceti vagóny plných vytěženého dřeva ! Kam se to dřevo odváží, kolik se za něj platí a co z toho má náš stát ?  Vaše pozornost je soustředěna pouze na Covid a s tím související vakcinaci. Zatím Vám za zády plundrují a vykrádají naše největší bohatství, jedno z posledních, lesy a vodu. Předpokládám, že z pozice Vašich úřadů a zodpovědnosti hospodářů, učiníte okamžitou přítrž tomuto drancování.  Pokud zůstanete lhostejní, následky tohoto drancování Vás, ani Vaše děti a vnoučata v budoucnosti neminou. Planeta země je už dnes tak malá, že uchýlit se nebude kam. Proto Vás prosím a zároveň žádám o Vaši okamžitou akci, o které bych chtěla být informována. Tento dopis zveřejním i jako otevřený.  

 

Anna Hykšová Česká Lípa  

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS